Organisatie

De Oostkrant is opgericht in 2010 als onafhankelijke krant voor de Utrechtse wijk Oost.
De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting. De organisatie bestaat uit een bestuur en een onafhankelijke redactie, allemaal bewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor de krant. Opmaak, drukwerk en distributie zijn uitbesteed aan Studio MichelAngela, AltijdDrukwerk en G. Touker.

De Oostkrant is mogelijk door advertenties van ondernemers uit de wijk en een jaarlijkse bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Bestuur
Anneke Ellerbroek (voorzitter)
Jessica van Geel (secretaris)
Michael Lohle (penningmeester)
Ger Offringa (adverteerders)

Redactie
Arnoud Wolff (hoofdredacteur)
Pauline Brenninkmeijer (facebook)
Michael Kars (beeldredacteur)
Azarja Gutter (infographics)
Annemarie Reinders
Carel van den Tweel
Pieter Willemsen (podcasts)

Met medewerking van
Monique Biesaart (corrector)
Niels Bongers (illustrator)