Energiecafé Oost

In 2034 draait Utrecht de gaskraan dicht in de buurten Oudwijk, Sterrenwijk en Wilhelminapark, bij elkaar zo’n 3.500 woningen en winkels. De rest van Oost volgt later, maar wel vóór 2050, de deadline van het klimaatakkoord van Parijs. Hoe gaan we straks onze woningen aardgasvrij verwarmen? Kom voor tips en discussie naar het Energiecafé dat wordt georganiseerd door het bewonersinitiatief Energieteam Oost.

Energieteam Oost
In 2010 is een vereniging opgericht door Utrechters die kennis over energie willen delen, onafhankelijk van de overheid: Energie-U. Wijkgenoot Paul van Seters is sinds 2016 voorzitter. “Wij vinden dat bewoners zeggenschap moeten hebben over hun energie. Stadsverwarming is té belangrijk om aan Eneco over te laten, een commerciële partij die bovendien in Japanse handen is. Alternatieven moeten een eerlijke kans krijgen. Onze ervaringsdeskundige leden delen kennis via nieuwsbrieven, workshops en webinars. In onze wijk hebben we samen met de wijkcoöperatie Oost voor Elkaar het Energieteam Oost gevormd. Voor en door bewoners. We gaan o.a. een magazine maken en Energiecafés organiseren rond bepaalde thema’s.”

Energiecafé Oost
Do 23 mei: Buurtaanpak
Wo 05 juni: Hou je huis koel!
Do 18 juni: Pak die zonnestroom!
Di 02 juli: Energiesubsidies?
Tijd: 19:30-21:30 uur
Locatie: Podium Oost

Spreekuur Gemeente
Yvette de Jong is door de gemeente ingehuurd om bewoners en ondernemers in Oudwijk en Wilhelminapark te helpen bij de overgang naar aardgasvrij verwarmen. Ze helpt behalve huiseigenaren ook huurders, omdat die een (wettelijke) stem gaan krijgen bij de keuze voor alternatieve energiebronnen. Elke tweede donderdag van de maand houdt ze spreekuur (10:00-12:00 uur) in Podium Oost, aanmelden is niet nodig. Yvette is ook bereikbaar via aardgasvrij@utrecht.nl en telefonisch via het centrale nummer van de gemeente 14-030 (vragen naar Yvette de Jong).

Uitvoering
De gemeente laat een adviesbureau eerst onderzoeken welke alternatieven technisch en financieel haalbaar zijn voor Oost. Daarna volgt een zogenoemd uitvoeringsplan waarin is uitgewerkt hoe per (sub)buurt het aan- en afkoppelen precies in zijn werk gaat. De uitvoeringsplannen voor Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk (blok 1) moeten in 2026 door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, dat is al best snel! Goedkeuring voor blok 2 (Abstede en Buiten Wittevrouwen) moet in 2032 gegeven worden, gevolgd door blok 3 (Rijnsweerd, Rubenslaan en Schildersbuurt) in 2042. De inschatting is dat de uitvoering na het vaststellen van een uitvoeringsplan acht jaar duurt.

Meer informatie
Oost Aardgasvrij: projectpagina (gemeente)
Tips duurzaam wonen: Jouw Huis Slimmer
Kritische visie op stadswarmte: stadsver(w)arming
Bewoners die samenwerken: www.energie-u.nl/

Energieteam Oost, een samenwerking van Energie-U en wijkcoöperatie Oost voor Elkaar – foto: Arnoud Wolff
Yvette de Jong houdt elke tweede donderdag van de maand spreekuur in Podium Oost – foto: Arnoud Wolff
Stappenplan om aardgasvrij te worden – bron: Gemeente Utrecht
Foto: overzichtskaart van de oostkant van de stad met de volgorde waarin buurten aardgasvrij moeten worden. De deadline voor blok 1 is 2034. Blok 2 en 3 krijgen de tijd tot 2040 resp. 2050 – bron: Gemeente Utrecht
Huidige warmtenet van Eneco in Oost