Oost aardgasvrij (update)

Utrecht moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn, dat wil zeggen, dan wordt de laatste gaskraan in de stad dichtgedraaid. Voor koken en verwarmen moet je een andere energiebron vinden. De gemeenteraad heeft eind november het gemeentelijke plan van aanpak (Transitievisie Warmte Deel II) kritisch bekeken. In het plan staat de volgorde waarin buurten afgesloten gaan worden en wat het meest waarschijnlijke (en betaalbare) alternatief is. In Oost zijn Oudwijk, Sterrenwijk en Wilhelminapark en omgeving, bij elkaar 3.600 aansluitingen, als eerste aan de beurt met 2032 als deadline. Dat is best snel!

Van gas naar warmtenet
De deadlines voor alle 111 Utrechtse buurten (waarvan 14 in Oost) zijn de uitkomst van een complexe berekening en afweging die beschreven staat in de Transitievisie Warmte. In het kort: er is gekeken voor welke buurten een warmtenet (stadsverwarming) het beste alternatief zou zijn. Vervolgens is gekeken naar de betaalbaarheid en hoeveelheid ‘gedoe’ om over te gaan van aardgas naar warmtenet.

Wanneer welke buurt?
Op basis van een ranking zijn alle Utrechtse buurten in drie blokken verdeeld, zie plaatje. Buurten in blok 1 (Sterrenwijk, Wilhelminapark en Oudwijk) moet vóór 2032 aardgasvrij zijn en gekoppeld worden aan het warmtenet van Eneco. Buurten mogen overigens ook zelf een alternatief voor een warmtenet regelen. De blokken 2 en 3 volgen later in resp. 2040 en 2050.

Uitvoering
Het afkoppelen gebeurt in stappen. Eerst volgt een inventarisatie per buurt: Wie wonen er in wat voor type woningen? En wat moet er (technisch) gebeuren? Per buurt komt er ook een participatieplan waarin staat hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen.
De tweede stap is vaststellen aan welke eisen mogelijke alternatieven voor aardgas moeten voldoen. Daarna volgt een zogenoemd Wijk Uitvoeringsplan (WUP) waarin precies is uitgewerkt hoe het aan- en afkoppelen in zijn werk gaat en hoe de transitie woonlasten-neutraal blijft. Het WUP van blok 1 moet in 2026 door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, de WUP’s voor blok 2 en 3 in resp. 2032 en 2042.
De inschatting is dat de uitvoering na vaststellen van de WUP acht jaar duurt.

Meer informatie
Utrecht aardgasvrij: projectpagina (gemeente)
Tips duurzaam wonen: Jouw Huis Slimmer (regio U15)
Kritische visie op stadswarmte: stadsver(w)arming (particulier)
Transitievisie Warmte Deel 1 en Deel 2 (update)

Foto: overzichtskaart van Oost e.o. met de volgorde waarin buurten aardgasvrij worden – Gemeente Utrecht