Oost deels aardgasvrij in 2030

Utrecht moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn, dat wil zeggen, dan wordt de laatste gaskraan in de stad dichtgedraaid. Voor koken en verwarmen moet je een andere energiebron gevonden hebben. De gemeente heeft onlangs de volgorde voorgesteld waarin woningen aardgasvrij moeten worden. In Oost is voor de buurten Oudwijk, Sterrenwijk en Wilhelminapark en omgeving, bij elkaar 3.600 aansluitingen, de deadline op 2030 bepaald. Dat is best snel!

Van gas naar warmtenet
De deadlines voor de 111 Utrechtse buurten (waarvan 14 in Oost) zijn de uitkomst van een complexe berekening die beschreven staat in de Transitievisie Warmte. In het kort: er is gekeken voor welke buurten een warmtenet (stadsverwarming) het beste alternatief zou zijn. Vervolgens is gekeken naar de betaalbaarheid en hoeveelheid ‘gedoe’ om over te gaan van aardgas naar warmtenet. Op basis van een ranking zijn alle Utrechtse buurten in drie groepen verdeeld. De eerste groep (met de eerder genoemde buurten uit Oost) moet vóór 2030 aardgasvrij en aan het warmtenet van Eneco gekoppeld zijn. Buurten mogen overigens ook zelf een alternatief voor een warmtenet regelen.

Informatieavond
De gemeenteraad moet deze aanpak (en volgorde) zoals beschreven in de Transitievisie Warmte nog goedkeuren. Daarom organiseert zij op dinsdag 12 oktober een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) waarin zij zich laat bijpraten door ambtenaren die deze plannen maken en bewonersgroepen die kritisch meekijken. De avond is publiek, elke inwoner kan de avond via de livestream volgen via deze link (website met overzicht van Raadsinformatiebijeenkomsten).

Meer info over warmtenetten en het aardgasvrij maken van de stad vind je op deze (gemeentelijke) website en op Jouw Huis Slimmer.

Foto: overzichtskaart van Oost met de deadlines waarbinnen buurten aardgasvrij moeten zijn – Gemeente Utrecht