Tijdelijke afvalcontainers

Twaalf kleurrijke huisjes staan keurig in een rij voor de Albert Heijn. Het zijn tijdelijke vervangers van de ondergrondse containers die vorige week zijn uitgegraven en afgevoerd. De afvalbakken voor papier (blauw), glas (geel) en plastic (oranje) blijven er tot november staan. Dan start de herinrichting van de Burgemeester Reigerstraat. Overigens zijn Stedin en Eneco zijn al een paar maanden bezig om leidingen te vervangen.

Perscontainers
In de plannen is voorzien dat het pleintje opgeknapt wordt. Er komen nieuwe ondergrondse containers terug, maar dan aan de kant van de Oudwijkerdwarsstraat. Zo krijgt het pleintje meer ruimte voor fietsers en groen. In november wordt de oude plataan een paar meter verplaatst, zodat de nieuwe containers langs de rand ingegraven kunnen worden (de groene vierkantjes in het ontwerp, zie plaatje). Het zijn acht zogenaamde perscontainers die per stuk veel meer capaciteit hebben omdat ze papier, glas en plastic in elkaar drukken.
Volgens planning zal de Burgemeester Reigerstraat in mei volgend jaar klaar zijn.

Foto’s: Tijdelijke afvalcontainers en het herinrichtingsplan Burgemeester Reigerstraat – Arnoud Wolff