Protest tegen afvalcontainers

Joan Vermeulen (93 jaar oud) uit de Willem de Zwijgerstraat klom vandaag op de spreekwoordelijke zeepkist met een hartstochtelijk pleidooi vóór de vuilnisman. “Het plan van de wethouder om in de hele stad ondergrondse afvalcontainers te plaatsen, vind ik maar niks. Het is een aantasting van de vele mooie straten in Utrecht en leidt tot stank en overlast. Bovendien is het een dure grap. De vuilnisman is al jaren een prima oplossing om afval op te halen. Houden zo!”

Het Nieuwe Inzamelen
Utrecht wil dat haar inwoners de vuilniszakken niet meer wekelijks langs de straat zetten, maar hun restafval naar een (deels) ondergrondse container gaan brengen. Daarvoor zijn in veel straten plekken aangewezen, veelal op pleintjes en grasperkjes, maar ook dicht bij voorgevels van woningen. In een aantal wijken in de stad is dit zogenoemde Nieuwe Inzamelen al geïntroduceerd, wat tot klachten leidt over met name bijplaatsingen, stank en herrie bij het legen van de containers.

Duurder dan de vuilnisman
Eerder dit jaar mochten bewoners in Oost reageren op de aangewezen locaties voor de afvalcontainers. Jaap Voerman, de zoon van Joan, heeft de reacties van de wethouder daarop bestudeerd en samengevat: “Er waren 244 reacties waarvan slechts 10 positief. Nu doet de wethouder voorkomen dat Oost overwegend positief is over het Nieuwe Inzamelen, ik betwijfel dat. Antwoorden als ‘ouderen zetten hun vuilniszak maar op hun rollator’ vind ik ronduit belachelijk. Bovendien heb ik uitgerekend a.h.v. cijfers van de gemeente zelf dat het ruim een miljoen euro duurder is dan de vuilnisman.”

Zwartboek
Bewoners uit de Prinsenstraat, Govert Flinckstraat, Van de Helmstraat en Monseigneur van de Weteringstraat waren bij het protest van Joan aanwezig. De laatst genoemde straat heeft een eigen onderzoek gedaan onder bewoners elders in de stad die al zo’n afvalcontainer voor de deur hebben en bundelden hun bevindingen in een zwartboek. “We begrijpen niet dat in onze smalle straat van die containers moeten komen. Als we het zwartboek lezen kunnen we ook hier veel geluids- en stankoverlast verwachten.”

Bezwaar aantekenen
Tussen het publiek stond ook raadslid Martijn van Dalen (VVD) die het Nieuwe Inzamelen al langer kritisch volgt: “Ik vind het bewonderenswaardig dat Joan zich zo uitspreekt. Bij een aantal aangewezen locaties zoals deze is veel weerstand. Als bewoners, die de situatie toch het beste kennen, vervolgens zelf een alternatieve locatie aandragen in de buurt, wordt daar doorgaans niks mee gedaan. De afstandsregels worden te rigide toegepast en met ouderen wordt te weinig rekening gehouden. Kritische bewoners kunnen het beste bezwaar aantekenen, terwijl ik ze steun door vragen te blijven stellen aan de wethouder en collega-raadsleden.”

De hele speech van Joan;
Het zwartboek van bewoners Weteringstraat;
Commentaar Jaap Voerman n.a.v. reactienota;
Meer info over het Nieuwe Inzamelen;
Aangewezen locaties in Oost.

Foto: Joan Vermeulen houdt een toespraak in haar straat waarin ze pleit voor het aanblijven van de vuilnisman. Op het spandoek: ‘Hier alleen groen, geen afval’ – Arnoud Wolff