Protest tegen containers

Joan Vermeulen (93 jaar) uit de Willem de Zwijgerstraat klom vandaag (26 okt 2021) op de spreekwoordelijke zeepkist met een hartstochtelijk pleidooi vóór de vuilnisman. “Het plan van de wethouder om in de hele stad ondergrondse afvalcontainers te plaatsen, vind ik maar niks. Het is een aantasting van de vele mooie straten in Utrecht en leidt tot stank en overlast. Bovendien is het een dure grap. De vuilnisman is al jaren een prima oplossing om afval op te halen. Houden zo!”

Het Nieuwe Inzamelen
Utrecht wil dat haar inwoners de vuilniszakken niet meer wekelijks langs de straat zetten, maar hun restafval naar een (deels) ondergrondse container gaan brengen. Daarvoor zijn in veel straten plekken aangewezen, veelal op pleintjes en grasperkjes, maar ook dicht bij voorgevels van woningen. In een aantal wijken in de stad is dit zogenoemde Nieuwe Inzamelen al geïntroduceerd, wat tot klachten leidt over met name bijplaatsingen, stank en herrie bij het legen van de containers.

Duurder dan de vuilnisman
Eerder dit jaar mochten bewoners in Oost reageren op de aangewezen locaties voor de afvalcontainers. Jaap Voerman, de zoon van Joan, heeft de reacties van de wethouder daarop bestudeerd en samengevat: “Er waren 244 reacties waarvan slechts 10 positief. Nu doet de wethouder voorkomen dat Oost overwegend positief is over het Nieuwe Inzamelen, ik betwijfel dat. Antwoorden als ‘ouderen zetten hun vuilniszak maar op hun rollator’ vind ik ronduit belachelijk. Bovendien heb ik uitgerekend a.h.v. cijfers van de gemeente zelf dat het ruim een miljoen euro duurder is dan de vuilnisman.”

Zwartboek
Bewoners uit de Prinsenstraat, Govert Flinckstraat, Van de Helmstraat en Monseigneur van de Weteringstraat waren bij het protest van Joan aanwezig. De laatst genoemde straat heeft een eigen onderzoek gedaan onder bewoners elders in de stad die al zo’n afvalcontainer voor de deur hebben en bundelden hun bevindingen in een zwartboek. “We begrijpen niet dat in onze smalle straat van die containers moeten komen. Als we het zwartboek lezen kunnen we ook hier veel geluids- en stankoverlast verwachten.”

De hele speech van Joan;
Het zwartboek van bewoners Weteringstraat;
Commentaar Jaap Voerman n.a.v. reactienota;
Meer info over het Nieuwe Inzamelen;
Aangewezen locaties in Oost.

Joan Vermeulen houdt een toespraak in haar straat waarin ze pleit voor het aanblijven van de vuilnisman. Op het spandoek: ‘Hier alleen groen, geen afval’ – foto: Arnoud Wolff (26 okt 2021)
Stilzwijgend protest op de dag (13 maart 2023) dat de container wordt ingegraven – foto Arnoud Wolff