Bewoners die zelf groen beheren

In 2007 is beleid gemaakt hoe de gemeente omgaat met bewoners die zelf een stuk openbaar groen onderhouden, het zogenoemde zelfbeheer. Nu, 15 jaar later, vragen duurzaamheid en klimaatadaptatie (hoe hou je de stad koel in hete zomers en droog tijdens heftige tegenval?) om extra inzet van gemeente én bewoners.

Actieplan
Wethouder Diepeveen heeft daarom een actieplan geschreven om zelfbeheer aan te moedigen en te ondersteunen. Bewoners en groengroepen mogen namelijk – onder voorwaarden – buurtpleinen, hofjes, groenstroken, boomspiegels, straathoeken, parken en schoolpleinen zelf inrichten en beheren. Leuk om te doen, goed voor de biodiversiteit en een versterking van het buurtgevoel. Alleen al in Oost zijn er 60 groengroepen actief, zo staat op de website van Groen Oost, een bewonersinitiatief dat zich inzet voor een groenere wijk.

Raadsinformatieavond
Raadsleden die zich bezig houden met groen in de stad horen graag wat de ervaringen zijn van bewoners voordat ze in debat gaan met de wethouder over zijn actieplan. Daarom organiseren ze op dinsdag 1 juni (aanvang 19:30) een digitale raadsinformatiebijeenkomst over zelfbeheer, waar bewoners en groengroepen kunnen inspreken. Eind juni volgen dan debat en besluitvorming in de gemeenteraad.
Elke bewoner die groen beheert in de wijk mag zich aanmelden via dit formulier om eigen ervaringen met raadsleden te delen.

Meer informatie op de website van Groen Oost.

Foto: vrijwilligers aan het werk op de Zilveren Schaats – Arnoud Wolff