Bomenwachters bewaken het bos

De plannen om de A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd zijn deze week over de verkiezingen heen getild. Maar dat stelt een grote groep bewoners niet gerust. Zij vrezen de dag dat kettingzagen honderden bomen rondom de snelweg zullen vellen. In de jaren 80 gebeurde dat ook onverwacht, toen nota bene elders in de stad een rechtszaak gaande was. Arjen Slot wil dat voorkomen en heeft zich met zestig anderen opgeworpen als bomenwachter. Zij houden nauwlettend in de gaten of Rijkswaterstaat niet ergens voorbereidende werkzaamheden verricht, bomen markeert of alvast wat ‘grootschalig’ onderhoud pleegt.

Bomenwachter
“Ik ken het bos goed, omdat ik daar als marathonloper veel train. Die bomen wil ik graag behouden, daarom heb ik me aangemeld als bomenwachter. We lopen in toerbeurt een ronde. Als er iets gebeurt dat wijst op aanstaande werkzaamheden, komen we direct in actie. Laatst was een aannemer sleuven aan het graven om leidingen te vervangen. Die zei dat de klus ook voorsorteerde op een wegverbreding. Kijk, dan trekken we gelijk aan de bel bij Rijkswaterstaat over het hoe en wat. Dan is het voor hun ook weer duidelijk: bewoners zitten er bovenop!”

De boom in
“Ik heb altijd een afvalgrijper bij me, dan kan ik al lopende zwerfafval opruimen, wel zo nuttig. En ik raak in gesprek met andere bezoekers van het bos. Zo kan ik de stand van zaken uitleggen. Dat stellen mensen op prijs. De bomenwachters komen elke week even bij elkaar voor overleg, nu tijdens de lockdown via zoom. We zijn onderdeel van een grotere groep bezorgde bewoners die zich aangemeld hebben bij actiegroep ‘Ik ga de boom in’. De inmiddels bijna 1.300 leden zijn bereid om in uiterste geval de boom in te klimmen als protest, net als in jaren 80. Door workshops zijn we goed getraind en voorbereid. Alles ter bescherming van het bod dat voor brwoners in Oost een geliefde wandelplek is. Sinds de corona-crisis lopen we hier zelfs file, zo populair is het. Dus, kunnen we niet beter het bos verbreden?”

Info en contact via www.ikgadeboomin.org
facebook Amelisweerdnietgeasfalteerd

Foto: Bomenwachter Arjen Slot – Arnoud Wolff