Colofon

De Oostkrant is opgericht in 2010 als onafhankelijke krant voor de Utrechtse wijk Oost. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting met een bestuur en onafhankelijke redactie, allemaal bewoners en vrijwilligers uit Oost. Opmaak, drukwerk en distributie zijn uitbesteed aan resp. Studio MichelAngela, AltijdDrukwerk en G. Touker. De Oostkrant is mogelijk door advertenties van ondernemers uit de wijk, een jaarlijkse bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds en de hulp van vele vrijwilligers uit de wijk.


Redactie
Arnoud Wolff (hoofdredacteur)
Pauline Brenninkmeijer (facebook)
Michael Kars (beeldredacteur)
Azarja Gutter
Nelleke Poorthuis
Annemarie Reinders
Carel van den Tweel
Camille van de Boorn (aspirant)

Medewerkers
Pieter Willemsen (podcasts)
Monique Biesaart (corrector)
Niels Bongers (illustrator)

Partners
Angela Damen (vormgeving)
Angelus Müller (drukwerk)
Guus Touker (bezorging)
a
Bestuur
Anneke Ellerbroek (voorzitter)
Jessica van Geel (secretaris)
Michael Lohle (penningmeester)
Ger Offringa (adverteerders)

Stichting Oostkrant @19/10/2010
KvK nummer: 51098059
IBAN: NL85 RABO 0158 0280 15