De Oostkrant

De Oostkrant is een initiatief van bewoners die Oost – onbezoldigd – willen informeren over wat er gaande is om zo het buurtgevoel bij bewoners en ondernemers te versterken. De papieren krant wordt 4x per jaar huis aan huis bezorgd, gratis, in een oplage van 14.000. In december 2020 vierden we ons tienjarig bestaan met een uniek jubileumboek vol verhalen uit Oost.

Kopij
De redactie ontvangt graag berichten, aankondigingen, tips en documenten over zaken die spelen in Oost.
Gebruik daarvoor ons mailadres. In ons privacybeleid staat hoe we omgaan met correspondentie.
De redactie maakt een selectie uit het nieuwsaanbod en schrijft de artikelen.
Oproepen en agenda-tips kunnen we ook op onze facebookpagina plaatsen.

Stichting Oostkrant
De activiteiten van de Oostkrant zijn in 2010 ondergebracht in een stichting (zonder winstoogmerk).
Bestuur en redactie bestaan uit bewoners (allen vrijwilligers) uit Utrecht-Oost.
Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden betaald uit advertenties van lokale ondernemers.
Stichting Oostkrant krijgt als buurtinitiatief een bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Samenwerkingen
De programmakrant van Podium Oost wordt als los katern met de Oostkrant meebezorgd.
Kosten van opmaak, drukwerk en distributie worden gedeeld, wat een forse besparing oplevert.
Sinds 2017 organiseren we samen met de gidsen van ’t Gilde rondleidingen door Oost.
Oostkrant ondersteunt Platform Oost dat o.a. wijkdebatten en talkshows organiseert.

Redactie Oostkrant
Arnoud Wolff (hoofdredacteur)
Monique Biesaart (corrector)
Niels Bongers (tekenaar)
Michael Kars (fotograaf)
Annemarie Reinders
Adeline Riesselmann
Zoë Spraaij
Carel van den Tweel
Deborah van der Vlist

Bestuur Stichting Oostkrant
Anneke Ellerbroek (voorzitter)
Henriette Hettinga (secretaris)
Michael Lohle (penningmeester)
Ger Offringa (adverteerders)

Productie
Angela Damen (vormgeving)
Conny van der Neut (vormgeving)
Angelus Müller (drukwerk)
Guus Touker (bezorging)

Contact
Bestuur: bestuur@oostkrant.com
Redactie: redactie@oostkrant.com
Adverteren: Ger Offringa

Overige informatie
KvK nummer: 51098059
IBAN: NL85 RABO 0158 0280 15
stichtingsakte
redactiestatuut

De Oostkrant bezorgd bij kinderopvang SOP – Michael Kars