Colofon

De Oostkrant is een initiatief uit 2010 van bewoners die Oost – onbezoldigd – willen informeren over wat er gaande is. Verhalen maken de buurt! De papieren krant wordt 4x per jaar huis aan huis bezorgd, gratis, in een oplage van 14.000. De programmakrant van Podium Oost wordt als los katern meebezorgd.

Kopij
De redactie ontvangt graag berichten, aankondigingen, tips en documenten over zaken die spelen in Oost. Gebruik daarvoor ons mailadres. In ons privacybeleid staat hoe we omgaan met correspondentie. De redactie maakt vervolgens een selectie uit het nieuwsaanbod en schrijft de artikelen. Oproepen en agenda-tips kunnen we ook op onze goedbekeken website, social media en nieuwsbrief plaatsen.

Stichting Oostkrant
De activiteiten van de Oostkrant zijn in 2010 ondergebracht in een onafhankelijke stichting (zonder winstoogmerk). Bestuur en redactie bestaan uit vrijwilligers die wonen in Oost. Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden betaald uit advertenties van lokale ondernemers.

Redactie Oostkrant
Arnoud Wolff (hoofdredacteur)
Mirjam Bedaf
Monique Biesaart
Niels Bongers (tekenaar)
Ralph Janssen
Michael Kars (fotograaf)
Adeline Riesselmann
Carel van den Tweel
Deborah van der Vlist

Bestuur Stichting Oostkrant
Henriette Hettinga (voorzitter)
Michael Lohle (penningmeester)
Ger Offringa (secretaris)
Wilbert van Dam (adverteerders)
Marieke Folkers (ict/avg)

Productie
Angela Damen / Conny v/d Neut (vormgeving)
Angelus Müller (drukwerk)
Guus Touker (bezorging)

Contact
Bestuur: secretaris.oostkrant@gmail.com
Redactie: redactie@oostkrant.com
Adverteren: Wilbert van Dam
Bezorging: guus@touker.nl

Overige informatie
KvK nummer: 51098059
IBAN: NL85RABO0158028015
stichtingsakte
redactiestatuut
Oostboek

De kinderopvang SOP staat in de krant – Michael Kars