De Oostkrant

De Oostkrant is een initiatief uit 2010 van bewoners die Oost – onbezoldigd – willen informeren over wat er gaande is om zo het buurtgevoel bij bewoners en ondernemers te versterken. Verhalen maken de buurt! De papieren krant wordt 4x per jaar huis aan huis bezorgd, gratis, in een oplage van 14.000. De programmakrant van Podium Oost wordt als los katern meebezorgd.

Kopij
De redactie ontvangt graag berichten, aankondigingen, tips en documenten over zaken die spelen in Oost.
Gebruik daarvoor ons mailadres. In ons privacybeleid staat hoe we omgaan met correspondentie.
De redactie maakt een selectie uit het nieuwsaanbod en schrijft de artikelen.
Oproepen en agenda-tips kunnen we ook op onze website en social media plaatsen.

Stichting Oostkrant
De activiteiten van de Oostkrant zijn in 2010 ondergebracht in een stichting (zonder winstoogmerk).
Bestuur en redactie bestaan uit bewoners (allen vrijwilligers) uit Utrecht Oost.
Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden betaald uit advertenties van lokale ondernemers.

Redactie Oostkrant
Arnoud Wolff (hoofdredacteur)
Mirjam Bedaf
Monique Biesaart
Niels Bongers
Ralph Janssen
Michael Kars (fotograaf)
Annemarie Reinders
Adeline Riesselmann
Zoë Spraaij
Carel van den Tweel
Deborah van der Vlist

Bestuur Stichting Oostkrant
Anneke Ellerbroek (voorzitter)
Henriette Hettinga (secretaris)
Michael Lohle (penningmeester)
Ger Offringa (adverteerders)

Productie
Angela Damen (vormgeving)
Conny van der Neut (vormgeving)
Angelus Müller (drukwerk)
Guus Touker (bezorging)

Contact
Bestuur: bestuur@oostkrant.com
Redactie: redactie@oostkrant.com
Adverteren: Ger Offringa
Bezorging: guus@touker.nl

Overige informatie
KvK nummer: 51098059
IBAN: NL85 RABO 0158 0280 15
stichtingsakte
redactiestatuut
Oostboek

De Oostkrant bezorgd bij kinderopvang SOP – Michael Kars