Colofon

De Oostkrant is een initiatief uit 2010 van bewoners die Oost – onbezoldigd – willen informeren over wat er gaande is. Verhalen maken de buurt! De papieren krant wordt 4x per jaar huis aan huis bezorgd, gratis, in een oplage van 14.000. De programmakrant van Podium Oost wordt als los katern mee bezorgd. Tussendoor berichten we ook op onze nieuwspagina, sociale media en 2x per maand in de Digitale Oostkrant. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een onafhankelijke stichting (zonder winstoogmerk). Bestuur en redactie bestaan uit vrijwilligers die wonen in Oost. Kosten voor productie (opmaak, drukwerk en distributie) worden betaald uit advertenties van lokale ondernemers.

Kopij en tips
De redactie ontvangt graag berichten, aankondigingen, tips en documenten over zaken die spelen in Oost. In ons privacybeleid staat hoe we omgaan met correspondentie. De redactie maakt vervolgens een selectie uit het nieuwsaanbod en schrijft de berichten en artikelen. Contact: redactie@oostkrant.com

Redactie
Arnoud Wolff (hoofdredacteur), Mirjam Bedaf, Monique Biesaart, Niels Bongers (tekenaar), Merel Bree, Ralph Janssen, Michael Kars (fotograaf), Adeline Riesselmann en Carel van den Tweel. Contact via redactie@oostkrant.com

Stichting Oostkrant
Henriette Hettinga (voorzitter), Michael Lohle (penningmeester), Wilbert van Dam (adverteerders), Marieke Folkers (secretaris) en Merel van den Berg. Klachten, of vragen over bezorging en (mogelijke) samenwerkingen graag per mail.

Adverteren
Kijk hier voor tarieven en mogelijkheden om te adverteren in de Oostkrant, of contact Wilbert van Dam.

Bezorging
Bekijk op de kaart in de bijlage in welke buurten de Oostkrant wordt verspreid. Wil je de krant niet meer ontvangen, mail je adres naar bezorger Guus Touker. Afmeldingen krijgt Stichting Oostkrant om privacyredenen niet te zien.

Social media
Volg de Oostkrant op Facebook, Instagram en Twitter

Productie
Angela Damen / Conny v/d Neut (vormgeving), Angelus Müller (drukwerk) en Guus Touker (bezorging)

Overige informatie
KvK nummer: 51098059
IBAN: NL85RABO0158028015
stichtingsakte, redactiestatuut en Oostboek

De kinderopvang SOP staat in de krant – Michael Kars
Verspreidingsgebied van de Oostkrant