Opnieuw protest tegen crematorium

Een groep van 650 bewoners protesteert opnieuw tegen een mogelijk crematorium op begraafplaats St. Barbara. Eerder verleende de gemeente een vergunning, maar de bewoners wisten die bij de rechter van tafel te krijgen. Nu waagt de gemeente een nieuwe poging, wat dus opnieuw protest uitlokt. Bewoners hebben bij de gemeente een zogenaamde zienswijze ingediend waarin ze uitgebreid toelichten wat de bezwaren zijn. Daarin is o.a. te lezen dat ze zich zorgen maken over de luchtkwaliteit en toenemende verkeersdrukte. Ze betwisten ook nut en noodzaak van een crematorium op deze plek.

Gemeenteraad
De bewoners vinden het ook opmerkelijk dat de vergunning verleend wordt buiten de gemeenteraad om. De begraafplaats uit 1875 is een Rijksmonument met graven voor aartsbisschoppen, Zusters van Liefde, zigeuners en met speciale erevelden voor oorlogsslachtoffers. Een bijzondere plek voor veel mensen, zeker in Oost, wat een bredere democratische afweging rechtvaardigt.

Lees hier de hele zienswijze.

Reageren
Elke bewoner van Oost kan nog tot zondagavond reageren op de plannen (ook als je het er wél mee eens bent) via de website van de gemeente. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Vermeld het zaaknummer HZ_WABO_18-35604 ‘omgevingsvergunning crematiefaciliteit St Barbara’. De optie DigID werkt doorgaans het beste.