De levensader van Oost

Sinds 2018 organiseren we samen met de stadsgidsen van ‘t Gilde rondleidingen door onze wijk. De animo is doorgaans groot, daarom zijn we blij dat we na een lange corona-break de draad weer kunnen oppakken: elke nieuwe editie van de Oostkrant ook een nieuwe rondleiding door een van de buurten in Oost!

Groentetuin
Het afgelopen weekend namen de gidsen Geert en Ulli ons mee langs de Minstroom in Abstede. Tot ver in de 19de eeuw was het vruchtbare land rondom de Zonstraat en Abstederdijk voornamelijk hoveniersgebied, de groentetuin van de (ommuurde) stad. Stadsuitbreiding en de opkomst van de industrie veranderde het idyllische landschap in een levendige woon- en werkwijk. De sporen van de hoveniers en oude industrie zijn nog altijd te zien in de voormalige boerderijen, straatnamen en – uiteraard – de oude volkstuinen langs de Oosterspoorbaan.

Katholiek bolwerk
Abstede was eeuwenlang een katholiek bolwerk. Zo verhaalden de gidsen over de meisjes van het Hieronymushuis die onder gejoel van de jongens van de Abstederijk door de nonnen naar de katholieke meisjesschool begeleid werden. En wist je dat in de huisjes aan de Piet Heinstraat alleen getrouwde stellen mochten wonen, mits ze ook trouw de Aloysiuskerk bezochten? Woningbeleid met God’s gratie.

Huisjesmelkers
Al wandelend is ook goed te zien hoe ruim een eeuw geleden speculanten en huisjesmelkers in het wildeweg lapjes grond van tuinders kochten om woningen te bouwen, met als gevolg een lappendeken van hofjes en doodlopende straatjes in Oost. De verschillende particuliere woningbouwverenigingen verderop in de Schildersbuurt zoals BANS, Elck Wat Wils en de Utrechtse waren daarop een reactie, want middenstanders, onderwijspersoneel en spoorwegbeambten die al dat gespeculeer zat waren, grepen de nieuwe woningwet (1901) aan om woningen te bouwen in eigen beheer. Oost was (en is) een wijk van eigen initiatief!

Ook deelnemen?
Wil je ook deelnemen aan deze rondleidingen door Oost? Aankondigingen staan in de Oostkrant die 4x per jaar verschijnt. Meer details vind je op onze webpagina rondleidingen.

Foto: stadsgids Geert bij de door Gerrit Rietveld in 1928 ontworpen chauffeurswoning aan de Waldeck Pyrmontkade 20, met uitzicht op de Minstroom.