Gert Dijkstra richt lokale partij op

Op 16 maart zijn de lokale verkiezingen. Benieuwd waar partijen voor staan?
Op zaterdag 19 februari organiseert Wijkplatform Oost in buurtcentrum Podium Oost een wijkdebat over (politiek) zaken die spelen in Oost. Bewoners gaan er in gesprek met toekomstige raadsleden van verschillende partijen. In een reeks artikelen introduceren we (kandidaats) raadsleden die aan dit debat meedoen. Wat willen ze voor Oost betekenen?

Eigen partij: EenUtrecht
“Ik ben helemaal klaar met de beperkte inspraak die bewoners hebben in deze stad. Er wordt veel gesproken over participatie, maar in de praktijk hebben we bitter weinig in te brengen. In Oost weten we daar alles van. Dat moet beter. Benut de kracht van de buurt”, aldus Gert Dijkstra, die al ruim 30 jaar in Buiten Wittevrouwen woont. Hij wil niet alleen maar klagen over wat er mis gaat in de stad, daarom doet hij met een eigen politieke partij EenUtrecht mee aan de komende raadsverkiezingen in maart.

Kracht van de buurt
“Als initiatiefnemer van Stadspodium Utrecht heb ik veel onderwerpen met een breed publiek kunnen bespreken. Geregeld ging ik ter voorbereiding op bezoek bij andere gemeentes waar burgers wél naar tevredenheid betrokken worden bij beslissingen die hun leefomgeving aangaan. Het kan dus wel. En natuurlijk moet de gemeenteraad over belangrijke zaken beslissen. Maar er kan meer gebruik worden gemaakt van de kracht van buurten en wijken. Daar wonen mensen met kennis, kunde, energie en vooral betrokkenheid die veel zelf kunnen invullen. Niet alles hoeft vanuit het stadskantoor bedacht te worden. De gemeente kan veel, maar de gemeenschap, dus de bewoners en lokale ondernemers, samen nog veel meer.”

Baas in eigen stad
“De afgelopen 4-8 jaar heb ik de inspraak van bewoners in Utrecht zien verslechteren. Met het afschaffen van de wijkraden (15 jaar geleden was ik zelf lid van Wijkraad Oost) is het laatste restje tegenmacht weg. We hebben in december een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad om te borgen dat bij lokale projecten bewoners dezelfde informatie en expertise krijgen als de gemeente of (vastgoed)ontwikkelaar. Nu mag je als burger met Gods gratie bepalen waar de prullenbak komt te staan. Maar bij de écht grote beslissingen zoals: willen we in deze straat woningen of kantoren? Fietsen of auto’s? Wel of niet parkeren? Wel of geen groen? … hebben burgers weinig in te brengen. We willen dat buurten meer taken zelf mogen invullen, met eigen budgetten en eigen overleg. Tegelijkertijd moet de gemeente zich sterk maken dat we als stad baas in eigen huis te blijven en ons niet overleveren aan projectontwikkelaars en instanties van buiten. Meer grip op de woningvoorraad (welke doelgroep, welke huren?) bijvoorbeeld, zodat de stad leefbaar blijft voor iedereen.”

Wijkdebat Verkiezingswijzer Oost
Zaterdag 19 februari | 16-18 uur | Podium Oost
Een samenvatting van het debat wordt na afloop uitgezonden op onze website.

Foto: Gert Dijkstra (EenUtrecht) wil meer invloed voor bewoners – Arnoud Wolff