Grounded op het fort

Achter het FC Utrecht stadion in de Galgenwaard ligt verscholen in het groen het oude fort Lunet I, een restant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort diende samen met drie naastgelegen forten de hooggelegen en dus kwetsbare Houtense Vlakte te beschermen ingeval de oostkant van de stad onder water gezet zou worden om de vijand buiten de deur te houden. De waterlinie bestaat niet meer, de forten hebben andere functies gekregen. Op Lunet I ontplooit werkt het jonge collectief Grounded aan een duurzame toekomst.

Grounded
Maarten Klop is initiatiefnemer van Grounded: “We vormen een collectief van bijna 300 veelal jonge Utrechters die zich inzetten voor een gezonde, leefbare regio. Onze missie begon met een duurzaam festival in 2021 op het fort. Op deze historische, groene plek mogen we van de gemeente de komende tijd evenementen en workshops organiseren rondom thema’s voedsel, educatie en kunst. Tijdens mijn studie leerde ik over de urgentie en gevolgen van klimaatverandering. Vanuit deze plek kunnen we werken aan de oplossingen. Via evenementen komen we met elkaar in contact. Vervolgens gaan we aan de slag, bijvoorbeeld door biologische tuinders in de regio te helpen, markten te organiseren of zelf moestuinbakken in te zaaien. We willen tuinders en bewoners met elkaar in contact brengen. De lokale kringloop herstellen. Minder tussenhandel maakt voedsel ook goedkoper, belangrijk, zeker in deze dure tijd. De talenten en energie binnen ons collectief zetten we daarvoor in.”

Het Lunettenpark
Het Lunettenpark omvat het gebied aan beide kanten van de Koningsweg voorbij de Waterlinieweg. Verscholen in het groen vind je daar Scouting Utrecht, de stadslandbouwers van Koningshof, het restaurant De Stadsjochies en de twee waterlinieforten. Lunet I huisvest kinderopvang Ludens en het duurzaamheidscollectief Grounded. In Lunet II zit o.a. het atelier van Esther Vijftigschild. Samen brengen ze het Lunettenpark tot leven met evenementen zoals het Winterfestival.

Initiatiefnemer van Grounded op fort Lunet I, Maarten Klop – foto Arnoud Wolff
Het Lunettenpark omvat het lichtgroene gebied