Geen woningbouw naast het Boni

Er komen toch géén woningen op de Fockema Andrealaan 11 (kavel FA11) achter het Diakonessenhuis. Daar zit nu nog verscholen in het groen de buitenschoolse opvang ‘Dino‘ van Ludens, maar de gemeente wilde het kavel herbestemmen van ‘onderwijs’ naar ‘wonen’, om vervolgens de grond te verkopen aan een woningbouwer. Met de opbrengst van de grondverkoop zou dan een dubbele gymzaal gebouwd kunnen worden bóvenop het naastgelegen brugklasgebouw van het Bonifatius College, zie het (futuristische) ontwerp. Met als bijvangst op kavel FA11 40 nieuw woningen, waarvan 15 sociale huur. Nieuwe gymzaal én woningen, twee vliegen in een klap, dat was het plan.

Hogere bouwkosten
In een brief aan de gemeenteraad laat de wethouder echter weten dat de kosten helaas hoger uitvallen dan eerder door initiatiefnemer Bonifatius College geraamd, met name door hogere staalkosten. Hoewel er gezocht is naar alternatieven, krijgt de wethouder het sommetje niet rond. Uiteindelijk komt hij een half miljoen euro tekort. Daarom gaat het plan van een ‘zwevende gymzaal’ niet door en zal de nieuwe gymzaal op de plek van de kinderopvang gebouwd worden. Woningbouw is daar dan niet mogelijk.

Krommerijnwijk
Dat is een hard gelag voor woningzoekenden, met name de oudere bewoners uit de nabijgelegen Krommerijnwijk. Zij wilden eerder graag op de plek van het leegstaande schoolgebouw aan de Rubenslaan seniorenwoningen laten bouwen, maar dat werd afgewezen. De gemeente houdt ook op die locatie vast aan de onderwijsbestemming. De kavel naast het Bonifatius leek een alternatief, maar daar gaat nu dus ook een streep door. Tenzij de gemeenteraad ergens nog een half miljoen euro vindt …

Foto’s: Geen woningbouw op de kavel Fockema Andrealaan 11 (locatie google maps) en geen ‘zwevende’ gymlokalen boven het brugklasgebouw van het Bonifatius College

Ontwerp gymzaal bovenop Boni brugklasgebouw