Johannapolder, de rand van Oost

Lang kon Utrecht niet verder naar het Oosten uitbreiden vanwege de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Kringenwet verbood bouw in de schootsvelden van de forten, in dit geval De Bilt en Vossegat. Dus Oost hield simpelweg op aan het eind van de Prins Hendriklaan, daarna begon de Johannapolder. Pas in de jaren 60 verviel de wet en konden Rijnsweerd en de Uithof gebouwd worden.
Links op de foto staat het woonhuis van architect Sybold van Ravesteyn, gebouwd in 1932. Hij was huisarchitect van de spoorwegen en is de geestesvader van vele stations (o.a Utrecht), seinwachtershuisjes en overslaginstallaties. ‘De meest gesloopte architect van Nederland’ is zijn bijnaam, omdat inmiddels veel van zijn bouwwerken tegen de vlakte zijn. Hij experimenteerde met een vrijere vormgeving en introduceerde golvende lijnen en krullende vormen in een tijd waarin het strenge en rechtlijnige Nieuwe Bouwen populair was.

Buurt: Rijnsweerd | kaart
Foto: Het Utrechts Archief 1958