Kampong tegen verbreding A27

Sportvereniging Kampong onderschrijft het protest tegen de verbreding van de A27, zo werd duidelijk bij het indienen van het beroepschrift dat bewonersorganisaties deze week indienden. Veel media-aandacht gaat al jaren uit naar de massale bomenkap in het bos van Amelisweerd (mochten de plannen van de minister doorgaan). Maar aan de westkant van de snelweg liggen de velden van Kampong waar onder de rook van de A27 ruim 6.500 leden voetballen, hockeyen en tennissen.

Sporten langs de snelweg
Volgens bestuurslid Fred Mertens zou een verbreding ongewenste gevolgen hebben voor de gezondheid en sportbeleving van de leden en bezoekers: “Tussen onze accommodatie en de snelweg ligt nu een bosrand. De bomen dempen de verkeersherrie en vangen de stik- en fijnstoffen af die het verkeer uitstoot. In de plannen snoept de bredere snelweg hier 15 meter vanaf. Waarschijnlijk meer, want ook de wortels van de bomen die mogen blijven staan komen in de knel, en zullen dus gekapt moeten worden. Dan komt de snelweg wel heel dichtbij.
De plannen voorzien ook in een gedeeltelijke overkapping van de snelweg die eindigt pal achter onze velden. Onderzoekers verwachten juist daar een sterk verhoogde concentratie van schadelijke stoffen, omdat de monding van de tunnel werkt als een grote uitlaat (zie plaatje uit het M.E.R. rapport). Liever niet dus.
De bouwwerkzaamheden achter onze velden gaan volgens planning vier jaar duren. De snelweg ligt verdiept in een grote betonnen bak. Om die te verbreden zonder gevolgen voor de grondwaterstand worden 70 meter (!) diepe wanden gezet. Vier jaar lang zullen daarvoor in onze ‘achtertuin’ luidruchtige freesmachines en scheidingsinstallaties non-stop draaien om deze megaklus te klaren. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week extra geluidsoverlast.
Al met al geen prettig vooruitzicht en daarom onderschrijven wij, net als de stad en provincie, het beroep tegen de verbredingsplannen. Liever zien we alternatieven uitgewerkt die minder impact hebben op de bosrand achter onze velden.”

Foto: Bestuurslid Fred Mertens in de bosrand tussen de snelweg en de sportvelden van Kampong – Arnoud Wolff

Bij de mondingen van de geplande overkapping achter de velden van sportvereniging Kampong wordt een toename van schadelijke fijnstoffen verwacht – Commissie Milieu Effect Rapportage 2016