Oost wordt stedelijk knooppunt

Naar verwachting groeit de stad naar 450.000 inwoners in 2040, een groei van 30%. Waar gaan ze wonen, werken en winkelen? En hoe blijft de stad leefbaar? De gemeente heeft daar een ruimtelijke strategische visie voor geschreven.

Knooppunt Oost
In de visie van de gemeente wordt Oost een van de vijf stedelijke knooppunten. Station Lunetten wordt daarvoor vergroot met extra ingangen aan ‘onze’ kant. In het Utrecht Sciencepark (Uithof), op het kantorenpark Rijnsweerd en rondom stadion Galgenwaard komen fors meer bedrijven en woontorens. De woonbuurten ertussen (ons dorp) gaat men ‘kleinschalig verdichten’, lees: meer woningen proppen.

Leefbaarheid
Voor zoveel meer mensen in een nu al drukke stad is eigenlijk geen ruimte, zo erkent de gemeente in de visie. Daarom wil ze dat ruimte multi-fuctioneel wordt ingezet (schoolplein is ook speeltuin) en dat alle voorzieningen (werk, winkels, school, sport, zorg en recreatie) binnen 10 minuten lopen/fietsen zijn te bereiken. Dan zijn er minder (brede) wegen nodig, wat weer ruimte geeft. Om het allemaal leefbaar te houden komt er in de stad 200 hectare groen bij, dat wel multi-functioneel moet zijn: wateropvang, energieopwekking, wandelen, recreatie, biodiversiteit etc. Het groen krijgt het druk!

Reageren
Tot 10 maart mag iedereen reageren op de visie via rsu@utrecht.nl.
Op 16 februari is er een online informatieavond waar de visiemakers een toelichting geven. Aanmelden via deze link.
Je kunt de hele visie lezen via www.oostkrant.com/rapport_RSU_2040.pdf