Plannen Maliebaan openbaar

De plannen (IPvE) voor de Maliebaan zijn openbaar. De gemeente wil de brede middenbaan autovrij maken, zodat voetgangers en vooral de fietser daar ruim baan krijgen. Een ingrijpende beslissing, omdat auto- en vrachtverkeer voortaan via de ventwegen langs de huizen moet rijden. Anderzijds biedt het plan mogelijkheden om van de eeuwenoude Maliebaan weer een groots park te maken, waar bewoners en bezoekers graag verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. Dat wil zeggen, als de snelle woon-werk fietsers op de middenbaan ruimte laten aan de (rustige) wandelaars …

Stoplichten weg
Heikel punt in het overleg met de buurt afgelopen jaren was de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat. Het plan voorziet in een kruising zonder stoplichten waarbij het verkeer uit de winkelstraten voorrang krijgt. Voor fietsers naar en van de Uithof betekent dat minder tijdverlies. Gevolg is wel dat autoverkeer dat vanaf de ventwegen wil oversteken moet wachten. Direct aanwonenden vrezen verkeersopstoppingen op de ventwegen, omdat het voor automobilisten lastig kan worden om tussen de stroom fietsers over te steken. Lokale ondernemers hebben ook bezwaren tegen het opheffen van 35 a 40 parkeerplekken als gevolg van snelheidsremmende maatregelen op de ventwegen.

Extra bomen
Op de nieuwe kruising wordt een middenberm aangebracht om voetgangers die over de Maliebaan wandelen te helpen met oversteken. Hierin worden twee groepen van vijf bomen aangeplant waarmee de historische bomenrijen langs de hele Maliebaan deels hersteld worden, een van de doelstellingen van de herinrichting.

Nieuwe parkinrichting
Om de Maliebaan haar oude luster als stadpark terug te geven, is landschapsarchitect West 8 gevraagd om de promenade (alles tussen de ventwegen) van een nieuwe look & feel te voorzien. Hun ontwerp moet de verblijfswaarde van de Maliebaan verhogen. Dat kan slechts ten dele uit het gemeentelijke budget betaald worden. Daarom heeft een aantal buurtbewoners een stichting opgericht die zich gaat inzetten om de ontwerpen van West 8 (financieel) te realiseren. De gemeente heeft de intentie om na de herinrichting met de stichting samen te werken.

Bewoners mogen reageren
De plannen zijn niet definitief, (wijk)bewoners en ondernemers mogen tot 15 augustus reageren. Uiteindelijk moeten de plannen inclusief reacties uit de buurt voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Die zal besluiten of, en in welke vorm, de plannen uitgevoerd gaan worden. Ingrepen in de maliebaan hebben gevolgen voor héél Oost, omdat bijvoorbeeld auto- en vrachtverkeer deels andere routes gaat zoeken door de wijk. Tegelijkertijd biedt een nieuw parkinrichting kansen voor (nog) prettiger verblijf en ontmoeting.

Bekijk hier hele plan, ook wel IPvE (Integraal Programma van Eisen) genoemd.
Het ontwerp van West 8 lees je hier.

Lees hier hoe je kunt reageren.