Wijkdebat: Mirthe Biemans (PvdA)

Op 16 maart zijn de lokale verkiezingen. Benieuwd waar partijen voor staan? Zaterdag 19 februari organiseert Wijkplatform Oost in buurtcentrum Podium Oost een wijkdebat over (politiek) zaken die spelen in Oost. Bewoners gaan er in gesprek met toekomstige raadsleden van verschillende partijen. In een reeks artikelen introduceren we (kandidaats) raadsleden die aan dit debat meedoen. Wat willen ze voor Oost betekenen?

Volkshuisvesting
Mirthe Biemans woont in Buiten Wittevrouwen en wil voor de PvdA de gemeenteraad in. In het werkzame leven adviseert ze corporaties en gemeentes over wonen. Maar volkshuisvesting is voor haar meer dan werk. Zo was ze een van de organisatoren van het grote Woonprotest eind vorig jaar. “Huizen zijn er niet om geld mee te verdienen, maar om in te wonen. Ik zet me in voor betaalbaar wonen, koop en huur, óók in Oost!”

Betaalbaar wonen
“Wij willen de rol van beleggers en huizenopkopers indammen. Ze drijven de huren en koopprijzen op en daardoor kunnen mensen die niet zo rijk zijn, jongeren en ouderen, geen betaalbare woning meer vinden in onze stad. En daar hebben we allemaal last van, want mensen die we hard nodig hebben in de (groeiende) stad, zoals leerkrachten, schoonmakers, zorgmedewerkers, agenten, brandweermannen en jongerenwerkers, verhuizen naar naar (ver) buiten de stad.
We willen daarom dat verhuurders zich aan de regels houden en een redelijke huurprijs vragen. En dat koopwoningen er zijn voor mensen die er zelf willen wonen. Een eerlijkere woningmarkt dus. De gemeente kan daar regels voor maken en strikter handhaven.”

Buurtbudgetten
“Het is natuurlijk goed wonen in Oost, maar ook hier komt leefbaarheid onder druk als de wijk blijft groeien. Pinautomaten, bankjes, groen en voorzieningen moeten wel meegroeien. Zo is er nog steeds geen grote supermarkt op de Uithof terwijl daar inmiddels duizenden jongeren wonen. Ook daar maak ik me sterk voor. Daarbij wil ik dat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun buurt, dan voelen zich meer thuis en veilig. Participatie kan in deze stad veel beter! Wij willen dat buurten eigen budget krijgen om bijvoorbeeld straten en pleinen op te knappen, of zorgtaken zelf te kunnen organiseren. En in Oost hebben we goede ervaring met de buurtconciërge in de Schildersbuurt, die gun ik andere buurten en wijken ook.”

Info: wijkdebat ‘Verkiezingswijzer Oost
Zaterdag 19 februari | 16-18 uur | Podium Oost
Een samenvatting van het debat wordt na afloop uitgezonden op onze website.

Foto’s: Mirthe Biemans (PvdA) maakt zich sterk voor betaalbaar wonen – Arnoud Wolff