Video: opgravingen in Oudwijk

De Oudwijkerdwarsstraat langs Podium Oost ligt open. De gemeente vervangt de riolering om de straat vervolgens opnieuw in te richten. Tijdens het graven stuitte de aannemer op restanten van een oude nederzetting, vermoedelijk uit zevende eeuw. Toen meanderde daar de Kromme Rijn en vestigden boeren zich op de vruchtbare oevers.

Oude munten
De stadsarcheologen hebben de fundamenten van oude boerderijen bloot gelegd. De gaten van de steunpalen zijn nog te zien. Bijzonder is de vondst van een afvalput, omdat daarin veel spullen liggen die iets vertellen over de activiteiten daar. Barnsteen, kookpotten, voorraadpotten en ook ronde gewichten (donuts genoemd) voor weefgetouwen. Dat duidt op handel en nijverheid, mede ook door de vondst van relatief veel muntjes zoals zilveren sceatta’s en koperen tremisses. Zo blijkt maar weer, Oost is gebouwd op de fundamenten van hoveniers, ambachtslieden en handelaren.

Op het Jeugdjournaal
Het Jeugdjournaal kwam op bezoek om de opgegraven schatten met eigen camera te aanschouwen. Bekijk het mooie filmpje dat ze later die dag op tv uitzonden.

Foto: Uitleg door de stadsarcheologen over de vondsten in de Oudwijkerdwarsstraat – Arnoud Wolff