Beweging in het ‘Luie End’

De leegstaande gebouwen van het oude Pieter Baancentrum aan het ‘Luie End’ gaan (eindelijk) in de verkoop. Eigenaar Rijksvastgoed trekt daarbij samen met de gemeente Utrecht op. De gemeenteraad had deze zomer al groen licht gegeven, deze week kregen geïnteresseerde buurtgenoten via Zoom uitleg hoe de verkoop in zijn werk gaat. En vooral: welke invloed bewoners en ondernemers krijgen op alle plannenmakerij.

Hoogste bieder
De komende negen maanden gebruikt de gemeente om vast te stellen aan welke eisen een koper moet voldoen. Wat mag er straks wel of niet gebouwd worden? Er volgen meerdere bijeenkomsten waar bewoners en ondernemers kunnen aangeven wat zij willen. De gebouwen hebben geen monumentale status, maar de gemeente laat nog onderzoeken wat de cultuur-historische waarde is.
Uiteindelijk moet de gemeenteraad het eisenpakket goedkeuren. Pas daarna start de daadwerkelijke verkoop. Wie aan de eisen voldoet mag bieden, en heel simpel: de hoogste bieder wint.

Kansen voor de buurt
Er is veel belangstelling in Oost voor deze plek, zo bleek tijdens de Zoom. De gemeente wil op deze centrale plek een mix van werken, wonen, cultuur en buurtfunctie. En dat biedt kansen voor woningzoekers en ondernemers. Ook wil de gemeente een goede aansluiting met de Kromme Rijn en Park Oosterspoorbaan. De Gansstraat en Koningsweg blijven bestemmingsstraten (30 km/u), dus grote publiekstrekkers maken weinig kans.

Sociale en middenhuur
Wat betreft het wonen is de Utrechtse Woonvisie leidend. Oost heeft nu te weinig aanbod van sociale en middenhuur, dus daar ligt de focus op, naast (betaalbare) koop. Verder streeft de gemeenteraad naar gemengd wonen, dus wil zij ruimte voor ‘bijzondere doelgroepen’ als doorstromers uit de jeugdzorg, voormalige daklozen en statushouders. Een slimme projectontwikkelaar speelt op al deze wensen in.

Buurt praat mee, overheid beslist
Hoewel de projectleiders benadrukken dat er veel mogelijkheden komen voor inspraak van bewoners, is het uiteindelijk een selectiecommissie die alle biedingen beoordeelt. Daarin zitten eigenaar Rijksvastgoed, de gemeente en een architect/cultuuradviseur, maar géén bewoners. Als je als bewoner of initiatief iets wilt, moet je het dus in het eisenpakket zien te krijgen. Hou de aankondigingen voor bewonersavonden goed in de gaten!

Meer informatie
Als je vragen hebt, of de komende tijd op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen en bijeenkomsten, kun je mailen naar Leanne Reijnen, de projectleider van de gemeente: herontwikkelingpbc@utrecht.nl

Foto: achterkant van het voormalige Pieter Baancentrum – Arnoud Wolff