Tegeltableau Oosterbuurt

Op de zijgevel van de Zonstraat 21 is op initiatief van de bewonersgroep Oosterbuurt een tableau ingemetseld. Daarop staat een historische foto van dezelfde straat omstreeks 1900. Eigenaar Mitros heeft de zijgevel gerestaureerd door het stucwerk te vernieuwen, te impregneren en tenslotte te schilderen. Het aanbrengen van het tableau was financieel mogelijk vanuit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Strijd om de Oosterbuurt
Deze samenwerking tussen bewoners, gemeente en Mitros is geen vanzelfsprekendheid. De Oosterbuurt kent een lange geschiedenis van strijd om het bestaan. Begin jaren tachtig wilde de gemeente nagenoeg de hele buurt slopen. Door fel verzet van de bewoners is de buurt de sloopkogel bespaard gebleven en werden de woningen juist opgeknapt. 
Nadat de gemeente Utrecht haar bezit eind jaren tachtig overdroeg aan Mitros, is de helft van de ongeveer honderd woningen in de loop der jaren op de (vrije) markt gebracht.

Mediaoffensief
Sinds 2019 vraagt de bewonersgroep Oosterbuurt aandacht voor het behoud van de resterende sociale huurwoningen. En met succes. Via een handtekeningenactie en een mediaoffensief besloot Mitros ‘tot nader order’ geen huurwoningen in de Oosterbuurt meer te verkopen. Sindsdien zijn vijf huurwoningen na het vertrek van huurders inderdaad niet verkocht, maar opnieuw verhuurd als sociale huurwoning. Tot tevredenheid van de bewonersgroep.

Maker: Mitros / Buurtcomité @2021
Locatie: Zonstraat 21