Lokale politiek in Oost

Twaalf (kandidaat-)raadsleden deden 19 februari j.l. mee aan het verkiezingsdebat ‘Verkiezingswijzer Oost’ in cultureel centrum Podium Oost, georganiseerd door wijkcoƶperatie Oost Voor Elkaar. Na een korte voorstelronde gingen de politici in gesprek met de bewoners in de zaal om te luisteren wat er speelt in Oost. Daarna kregen ze de kans om drie zaken te benoemen die ze voor bewoners in Oost willen oppakken mochten ze gekozen worden in de gemeenteraad.

Inspraak, wonen en een bieb in Oost
Bijna alle partijen noemen meer participatie (zeggenschap en inspraak) van burgers als iets waar ze zich voor in willen zetten. Ook wonen, met name de betaalbaarheid en de diversiteit van bewoners, krijgt de volle aandacht van de lokale politici. En tenslotte is er een breed gedragen wens om meer ontmoetingspunten in de wijk te realiseren. Oost heeft bijvoorbeeld geen bibliotheek, en zou ook meer bankjes in de openbare ruimte mogen hebben.
Bekijk de verkiezingsbeloftes van deze twaalf partijen op Podium Oost TV.

Deelnemende (kandidaat-)raadsleden:
Foto (v.l.n.r.): Bob Lapajian (ChristenUnie), Gonnie Oosterbaan (SP), Hans Geleijns (D66), Floris Boudens (Socialisten Utrecht), Otto ter Haar (Piratenpartij), Marijn de Pagter (VVD), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Ruud Maas (Volt), Jantine Zwinkels (CDA), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Hester Assen (PvdA) en Joost Heilbron (Partij van de Dieren).