Voorlopig géén sloop oude school

Het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan wordt voorlopig niet gesloopt, zo schrijft de wethouder aan de Gemeenteraad. En dat is dikke winst voor de bewoners van de Krommerijnwijk die het pand juist willen opknappen om er woningen met een buurtfunctie in te maken. Toen de sloopplannen vlak voor de zomer plots bekend werden, heeft een actiecomité zich razendsnel georganiseerd met een petitie, actiewebsite (zeer informatief!) en eigen onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het pand. Dat laatste heeft zelfs gerenommeerde erfgoed-instanties als het Cuypersgenootschap geïnspireerd nog eens goed naar de school te kijken, en die concludeert dat de héle naoorlogse Krommerijnwijk Beschermd Stadsgezicht zou moeten zijn, zo bijzonder is het.
De wethouder noemt het in haar brief ‘nieuwe ontwikkelingen’ die vragen om uitstel van sloop. Daar komt bij dat de eigenaar van het IBB studentencomplex graag de onderwijsbestemming van de Rubenslaan overneemt voor toekomstige herontwikkeling van de IBB. Geen details, maar het zou de weg vrij maken voor wonen in het oude schoolgebouw.
Volgens Lissane Havinga van het actiecomité heeft de wethouder in een overleg met bewoners beloofd dat de buurt nauw betrokken wordt bij verdere plannenmakerij. Ook zullen de kritische vragen van de raadsleden Jantine Zwinkels (CDA) en Floor de Koning (GroenLinks) aan de wethouder snel beantwoord worden.

Meer info: www.rubenslaanschool.nl

Foto: Oude schoolgebouw aan de Rubenslaan – Arnoud Wolff