Vacature

De Oostkrant laat zien wat er gaande is in Oost om zo het buurtgevoel bij bewoners en ondernemers te versterken. De krant is een uitgave van Stichting Oostkrant, in 2010 door bewoners opgericht. De stichting zoekt een opvolger van Anneke Ellerbroek. Zij is alweer zes jaar met veel plezier voorzitter van het bestuur, maar geeft de hamer eind dit jaar graag door aan een enthousiaste buurtgenoot.

Profiel (nieuwe) voorzitter
Als voorzitter geef je sturing aan het bestuur en vertegenwoordig je de Oostkrant o.a. richting samenwerkingspartners als Podium Oost en ’t Gilde Utrecht. Je woont in Oost en voelt je betrokken bij de héle wijk met haar rijke scala aan bewoners en ondernemers. Samenwerken met vrijwilligers gaat je goed af, en bovenal ben je een verbindend persoon. Ervaring in communicatie of journalistiek is een pré, maar niet noodzakelijk.

Wat doet het bestuur?
De redactie gaat over de inhoud van de krant en werkt conform het redactiestatuut onafhankelijk van het bestuur. Het bestuur op haar beurt regelt het opmaken, drukken en verspreiden van de krant. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het werven van adverteerders en handelt ze de juridische en financiële zaken af. Het bestuur heeft vier leden en kent een statuut met rooster van aftreden.
De sfeer is informeel. Zo vieren bestuur en redactie elk kwartaal het verschijnen van de nieuwe editie met een gezamenlijke, doorgaans zeer gezellige borrel.

Hoe werkt de Oostkrant?
De Oostkrant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis aan huis bezorgd bij de 33.000 bewoners van Oost. Alle bestuurs- en redactieleden wonen in de wijk, zie colofon. De stichting is juridisch en financieel onafhankelijk van gemeente of instanties. Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie van de krant worden betaald uit advertenties van lokale ondernemers. De programmakrant van Podium Oost wordt als katern met de Oostkrant mee bezorgd.

Reageren
Wil je als voorzitter het bestuur en de redactie helpen bij het maken van de krant? Reageer per mail naar secretaris Henriëtte Hettinga.

Foto: de groep (voormalige) redacteuren en bestuursleden die betrokken waren bij het maken van het jubileumboek in 2020.