Wijkpact ‘Samen Oost’

Negentien organisaties en bewonersinitiatieven gericht op zorg en welzijn in Oost gaan als partners meer samenwerken. Ze ondertekenden samen met wethouder Maarten van Ooijen namens de gemeente Utrecht in restaurant De Kwekerij het Wijkpact ‘Samen Oost’ om zaken en taken beter af te stemmen. Dat is nodig nu steeds meer bewoners zich verenigen (wijkcoöperaties, wijkinformatiepunten) en zelf regie nemen bij zorgtaken.

Persoonlijke contacten
Om overlap en misverstanden te voorkomen is er een aantal malen (digitaal) overlegd en zijn afspraken op papier gezet. De nadere kennismaking op zich was al zinvol: nu weet iedereen in Oost wie wat doet en zijn er meer persoonlijke contacten. Dat maakt doorverwijzen en afstemmen van (thuis)zorg makkelijker, wat ten goede komt aan bewoners die hulp nodig hebben.

De 19 partners van Samen Oost:
Wijkcoöperatie Oost Voor Elkaar
Podium Oost
Wilhelminakerk
Stichting UtrechtOostGezond
Buurtteam Oost
DOCK
Buurtzorg Wilhelminapark e.o.
Gemeente Utrecht
U-Centraal
NIZU
Hogeschool Utrecht
ROC MiddenNederland
Sport Utrecht
GGZ Oost
JOU (Jongerenwerk)
Pazio
Diakonessenhuis
IVVO (ondernemers)
Stichting Academie Instituut (fysio)

Foto: Wethouder Maarten van Ooijen tekende namens de gemeente Utrecht – Arnoud Wolff