Privacybeleid

De Oostkrant respecteert de privacy van tipgevers en bezoekers van haar website.
Voor vragen en verzoeken inzake privacy is het contactadres bestuur@oostkrant.nl

Cookies
De gelinkte websites oostkrant.com en oostkrant.nl maken geen gebruik van eigen of third party tracking of technische cookies. Er is geen webshop en er zijn geen voorkeursinstellingen.

Correspondentie
Mail die binnenkomt op redactie@oostkrant.com wordt uitsluitend gelezen door de hoofdredacteur. Mail kan doorgestuurd worden naar een lid van de redactie ter opvolging. Mail die kopij, toestemming voor publicatie of afspraken bevat kan bewaard worden.
Mail die binnenkomt op bestuur@oostkrant.com, penningmeester@oostkrant.com of advertentie@oostkrant.com wordt uitsluitend gelezen door het betreffende bestuurslid. Mailadressen worden niet verkocht of gedeeld met derden.

Redactioneel
De Oostkrant streeft ernaar dat kopij en beeldmateriaal dat in de krant of op de facebookpagina gepubliceerd wordt, voorzien is van de naam van de (rechthebbende) auteurs. Bij foto’s wordt indien mogelijk vooraf toestemming gevraagd aan de personen die herkenbaar of traceerbaar in beeld zijn. De Oostkrant verwijst naar de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten voor specifieke (en beperktere) wetgeving omtrent kopij en fotografie. Zie www.nvj.nl Vragen of opmerkingen graag contact via redactie@oostkrant.com

Overige persoonsgegevens
De Oostkrant heeft geen abonnees of bestanden met bezorgadressen. De krant wordt uitsluitend huis-aan-huis bezorgd in Utrecht-Oost. Wel is er een bestand met adverteerders dat echter niet verkocht of gedeeld wordt met derden.