De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via de contactpagina. Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Eerstvolgende editie (september)
Bezorging: van 1 t/m 9 september 2019

Kopij
Mail ons je verhalen en onderwerpen via de contactpagina. De redactie maakt vervolgens een selectie en schrijft de artikelen. Oproepen en agenda-items kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Rondleidingen door Oost
De Oostkrant organiseert samen met vrijwilligersorganisatie het Gilde rondleidingen door de wijk. De buurten Wilhelminapark, Schildersbuurt, Abstede/Sterrenwijk, Oudwijk-Noord, Buiten-Wittevrouwen en Rijnsweerd zijn al geweest, de eerstvolgende rondleiding leidt ons zondag 22 september door het historische Galgenwaard (achter het stadion) waar we o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlienie fortificatie Lunet I gaan bezoeken. Aanmelden kan vanaf het verschijnen van de krant (1 september) via balie@gildeutrecht.nl Het aantal plekken in beperkt.

Zienswijze Oostkrant op nieuw stickerbeleid
Utrecht wil vanaf 2020 een nieuw opt-in beleid introduceren om ongewenst drukwerk verder terug te dringen. Omdat de huis-aan-huis verspreiding van wijkkranten ingeperkt dreigt te worden, kan het nieuwe beleid de lokale nieuwsvoorziening onder druk zetten. De Oostkrant heeft een zienswijze en suggesties aan het college en de gemeenteraad overhandigd. Op 18 juli wordt het beleid in de raad besproken.

Samenwerking met Podium Oost
Sinds 2017 werkt de Oostkrant samen met Podium Oost, een ontmoetingscentrum dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert in de wijk. De krant van Podium Oost wordt elk kwartaal als cultureel katern meebezorgd met de Oostkrant. Beide kranten zijn redactioneel onafhankelijk, maar werken samen wat betreft opmaak, drukwerk en distributie. Podium Oost is net als de Oostkrant een vrijwilligersorganisatie in de wijk.

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in Oost. Op het kaartje staan de betreffende buurten. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar bezorger Guus@Touker.nl

Verspreidingsgebied Oostkrant