De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via het mailadres van de redactie. Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Volgende editie
Bezorging van 13 tot 22 maart 2020.

Rondleiding ‘Oost tijdens de bezetting’ is afgelast
De rondleiding ‘Oost tijdens de bezetting’ in samenwerking met ‘t Gilde op 5 april is afgelast vanwege de corona-uitbraak. Of er een nieuwe datum komt hangt af van de ontwikkelingen.
Op onze ’75 Jaar Bevrijding’ pagina hebben we documentaires verzameld over het fascinerende oorlogsverleden in Oost met hoofdrollen voor het Wilhelminapark en de Maliebaan. Kijktip!

Kopij
Mail ons je verhalen, onderwerpen en evenementen via het mailadres van de redactie, die vervolgens een selectie maakt en de artikelen schrijft. Oproepen en agenda-tips kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Stichting Oostkrant
De Oostkrant is in 2010 opgericht door bewoners om buurtgenoten te informeren over zaken die spelen in Oost. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting (zonder winstoogmerk) met een bestuur en een onafhankelijke redactie, allemaal bewoners die zich als vrijwilliger inzetten om een breedgelezen en vooral verbindende krant te maken. Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden betaald uit advertenties van ondernemers uit de wijk, aangevuld met een bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Samenwerkingen
De Oostkrant werkt samen met Podium Oost dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert. De Podium Oost programmakrant wordt 4x per jaar als los katern meebezorgd met de Oostkrant. Wegwijs in Oost, een uitgave van de wijkcoöperatie Oost Voor Elkaar, wordt 2x per jaar meebezorgd. De kranten hebben een eigen, onafhankelijke redactie, maar delen de kosten van opmaak, drukwerk en distributie.

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in de buurten die op het kaartje staan. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar de bezorgservice Guus@Touker.nl

Verspreidingsgebied Oostkrant