De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via de contactpagina. Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Nieuwste editie
De wintereditie verschijnt vanaf 1 december 2019.

Kopij
Mail ons je verhalen, onderwerpen en evenementen via de contactpagina. De redactie maakt vervolgens een selectie en schrijft de artikelen. Oproepen, aankondigingen en agenda-tips kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Stichting Oostkrant
De Oostkrant is in 2010 opgericht door bewoners uit Oost om buurtgenoten te informeren over zaken die spelen in hun wijk. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting met een bestuur en onafhankelijke redactie, allemaal bewoners die zich als (onbetaalde) vrijwilliger inzetten om een breedgelezen en vooral verbindende krant te maken, die bijdraagt aan de leefbaarheid van Oost.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden grotendeels betaald uit inkomsten uit advertenties van ondernemers en winkeliers uit de wijk, aangevuld met een bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Samenwerking met Podium Oost en Wegwijs In Oost
Sinds 2017 werkt de Oostkrant samen met Podium Oost, een zelfstandig ontmoetingscentrum dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert in de wijk. De krant van Podium Oost wordt elk kwartaal als los katern meebezorgd met de Oostkrant. Ook de krant van Wegwijs in Oost (gericht op informatievoorziening aan ouderen in de wijk) wordt 2x per jaar meebezorgd met de Oostkrant. Beide kranten zijn redactioneel onafhankelijk, maar werken met de Oostkrant samen wat betreft opmaak, drukwerk en distributie om (veel) kosten te besparen. Podium Oost en Wegwijs in Oost zijn net als de Oostkrant bewonersinitiatieven in de wijk die draaien op de inzet van vrijwilligers.

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in Oost. Op het kaartje staan de betreffende buurten. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar de bezorgservice Guus@Touker.nl

Verspreidingsgebied Oostkrant