De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via de contactpagina. Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Nieuwste editie (september)
Bezorgd tussen 1 t/m 9 september 2019

Kopij
Mail ons je verhalen en onderwerpen via de contactpagina. De redactie maakt vervolgens een selectie en schrijft de artikelen. Oproepen en agenda-items kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Rondleiding Galgenwaard
De Oostkrant organiseert samen met vrijwilligersorganisatie het Gilde rondleidingen door de wijk. De eerstvolgende rondleiding leidt ons zondag 22 september door het groene Galgenwaard (achter het stadion) waar we o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie fortificatie Lunet I gaan bezoeken. Aanmelden kan via de website van het gilde. Gebruik de aanmeldcode OOST2209. Het aantal plekken in beperkt.

Rondleiding Oosterspoorbaan – UITVERKOCHT
Ter viering van de opening van het zuidelijke gedeelte van de Oosterspoorbaan, heeft de Oostkrant stadsgids en publicist Arjan den Boer uitgenodigd om op zondag 6 oktober een éénmalige rondleiding te geven over de nieuwe wandelroute door Oost. De route start op de Oosterspoorbaan en leidt via de begraafplaats Kovelswade naar het oude hoveniersgebied rond de Rijndijk. Via het Galgenwaardsepad en het jaagpad van de Kromme Rijn kom je weer terug op de Oosterspoorbaan. Onderweg veel natuur en veel historie!  Maximaal 15 deelnemers, kosten €7,50 per persoon. Deze wandeling is inmiddels volgeboekt. We gaan proberen een extra wandeling te organiseren. Meld je hier aan voor de wachtlijst.

Samenwerking met Podium Oost en Wegwijs In Oost
Sinds 2017 werkt de Oostkrant samen met Podium Oost, een zelfstandig ontmoetingscentrum dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert in de wijk. De krant van Podium Oost wordt elk kwartaal als cultureel katern meebezorgd met de Oostkrant. Ook de krant van Wegwijs in Oost (gericht op informatievoorziening aan ouderen in de wijk) wordt 2x per jaar meebezorgd met de Oostkrant. Beide kranten zijn redactioneel onafhankelijk, maar werken met de Oostkrant samen wat betreft opmaak, drukwerk en distributie om kosten te besparen. Podium Oost en Wegwijs in Oost zijn net als de Oostkrant bewonersinitiatieven in de wijk gerund door vrijwilligers.

Stichting Oostkrant
De Oostkrant is in 2010 opgericht door bewoners uit Oost om buurtgenoten te informeren over zaken die spelen in hun wijk. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting met een bestuur en onafhankelijke redactie, allemaal bewoners die zich als (onbetaalde) vrijwilliger inzetten om een breedgelezen en vooral verbindende krant te maken, die bijdraagt aan de leefbaarheid van Oost. De stichting heeft geen winstoogmerk. Opmaak, drukwerk en distributie zijn uitbesteed aan resp. Studio MichelAngela, AltijdDrukwerk en G. Touker. De Oostkrant is mogelijk door advertenties van ondernemers en winkeliers uit de wijk (90% van de inkomsten) en een jaarlijkse bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds (10% van de inkomsten).

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in Oost. Op het kaartje staan de betreffende buurten. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar bezorger Guus@Touker.nl

Verspreidingsgebied Oostkrant