De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant gemaakt door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via het mailadres van de redactie.
Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Volgende editie
Bezorging eerstvolgende editie van 28 augustus 2020.

Kopij
Mail ons je verhalen, onderwerpen en evenementen via het mailadres van de redactie, die vervolgens een selectie maakt en de artikelen schrijft. Oproepen en agenda-tips kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Stichting Oostkrant
De Oostkrant is in 2010 opgericht door bewoners om buurtgenoten te informeren over zaken die spelen in Oost. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting (zonder winstoogmerk) met een bestuur en een onafhankelijke redactie, allemaal bewoners die zich als vrijwilliger inzetten om een breedgelezen en vooral verbindende krant te maken. Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden betaald uit advertenties van ondernemers uit de wijk, aangevuld met een bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Samenwerkingen
De Oostkrant werkt samen met Podium Oost dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert. De Podium Oost programmakrant wordt 4x per jaar als los katern meebezorgd met de Oostkrant en heeft een eigen, onafhankelijke redactie. Kosten van opmaak, drukwerk en distributie worden gedeeld.

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in de buurten die op het kaartje staan. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar de bezorgservice Guus@Touker.nl

verspreidingsgebied Oostkrant