De Oostkrant

Onafhankelijke wijkkrant door en voor de 33.000 bewoners van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huis-aan-huis, in een oplage van 14.000. De redactie is altijd op zoek naar verhalen uit de buurt. Tip ons via het mailadres van de redactie. Adverteren? Bekijk onze advertentietarieven.

Volgende editie
De voorjaarseditie verschijnt vanaf 13 maart 2020.

Kopij
Mail ons je verhalen, onderwerpen en evenementen via het mailadres van de redactie. Die maakt vervolgens een selectie en schrijft de artikelen. Oproepen, aankondigingen en agenda-tips kunnen we ook op onze veel bekeken facebookpagina plaatsen.

Stichting Oostkrant
De Oostkrant is in 2010 opgericht door bewoners uit Oost om buurtgenoten te informeren over zaken die spelen in hun wijk. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting met een bestuur en onafhankelijke redactie, allemaal bewoners die zich als (onbetaalde) vrijwilliger inzetten om een breedgelezen en vooral verbindende krant te maken, die bijdraagt aan de leefbaarheid van Oost. De stichting heeft geen winstoogmerk. Kosten voor opmaak, drukwerk en distributie worden grotendeels betaald uit inkomsten uit advertenties van ondernemers uit de wijk, aangevuld met een bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds.

Samenwerkingen
Sinds 2017 werkt de Oostkrant samen met Podium Oost dat culturele en maatschappelijke activiteiten organiseert. Hun programmakrant gaat 4x per jaar als los katern mee met de Oostkrant. Ook Wegwijs in Oost, een uitgave van het wijkinformatiepunt gericht op informatievoorziening aan ouderen in de wijk, wordt 2x per jaar meebezorgd. Beide kranten zijn redactioneel onafhankelijk, maar werken met de Oostkrant samen wat betreft opmaak, drukwerk en distributie. Dat bespaart veel kosten.
Met Gilde Utrecht organiseert de Oostkrant sinds 2017 rondleidingen door de wijk. Per editie van de krant bezoeken lezers van de Oostkrant met een gids een van de dertien buurten van Oost. Aankondiging en aanmeldingscode staan op de achterpagina van de krant.
Zowel Podium Oost, Wijkinformatiepunt als Gilde Utrecht draaien – net als de Oostkrant – op de inzet van vrijwilligers en hebben als doelstelling bewoners te informeren en samen te brengen.

Verspreiding
De Oostkrant wordt huis-aan-huis bezorgd in Oost. Op het kaartje staan de betreffende buurten. Wil je de krant niet ontvangen? Stuur een mail met je adres naar de bezorgservice Guus@Touker.nl

Verspreidingsgebied Oostkrant