Adverteerders

Lokale ondernemers en winkeliers uit de wijk Oost zijn van harte welkom om te adverteren in de Oostkrant.
Bekijk hier de advertentietarieven en de opmaakspecificaties. Interesse? Neem contact op met Ger Offringa.
Ook donaties zijn welkom: IBAN NL16 RABO 0158.0280.15 Stichting Oostkrant.

Adverteerders van de Oostkrant