Auteursarchief: admin

Oost deels aardgasvrij in 2030

Utrecht moet net als de rest van Nederland in 2050 aardgasvrij zijn, dat wil zeggen, dan wordt de laatste gaskraan in de stad dichtgedraaid. Voor koken en verwarmen moet je een andere energiebron gevonden hebben. De wethouder heeft onlangs de gemeenteraad een voorstel gedaan in welke volgorde buurten aardgasvrij moeten worden. In Oost zouden Oudwijk, Sterrenwijk en Wilhelminapark en omgeving, bij elkaar 3.600 aansluitingen, als eerste aan de beurt zijn met de deadline 2030. Dat is best snel!

Van gas naar warmtenet
De deadlines voor all 111 Utrechtse buurten (waarvan 14 in Oost) zijn de uitkomst van een complexe berekening die beschreven staat in de Transitievisie Warmte. In het kort: er is gekeken voor welke buurten een warmtenet (stadsverwarming) het beste alternatief zou zijn. Vervolgens is gekeken naar de betaalbaarheid en hoeveelheid ‘gedoe’ om over te gaan van aardgas naar warmtenet. Op basis van een ranking zijn alle Utrechtse buurten in drie groepen verdeeld. De eerste groep (met de eerder genoemde buurten uit Oost) moet vóór 2030 aardgasvrij en aan het warmtenet van Eneco gekoppeld zijn. Buurten mogen overigens ook zelf een alternatief voor een warmtenet regelen.

Meer informatie
Utrecht aardgasvrij: projectpagina (gemeente)
Tips duurzaam wonen: Jouw Huis Slimmer (regio U15)
Kritische visie op stadswarmte: stadsver(w)arming (particulier)
Transitievisie Warmte Deel 1 en Deel 2 (gemeente)

Foto: overzichtskaart van Oost met de voorgestelde deadlines waarbinnen buurten aardgasvrij moeten zijn – Gemeente Utrecht

Geen woningbouw naast het Boni

Er komen toch géén woningen op de Fockema Andrealaan 11 (kavel FA11) achter het Diakonessenhuis. Daar zit nu nog verscholen in het groen de buitenschoolse opvang ‘Dino‘ van Ludens, maar de gemeente wilde het kavel herbestemmen van ‘onderwijs’ naar ‘wonen’, om vervolgens de grond te verkopen aan een woningbouwer. Met de opbrengst van de grondverkoop zou dan een dubbele gymzaal gebouwd kunnen worden bóvenop het naastgelegen brugklasgebouw van het Bonifatius College, zie het (futuristische) ontwerp. Met als bijvangst op kavel FA11 40 nieuw woningen, waarvan 15 sociale huur. Nieuwe gymzaal én woningen, twee vliegen in een klap, dat was het plan.

Hogere bouwkosten
In een brief aan de gemeenteraad laat de wethouder echter weten dat de kosten helaas hoger uitvallen dan eerder door initiatiefnemer Bonifatius College geraamd, met name door hogere staalkosten. Hoewel er gezocht is naar alternatieven, krijgt de wethouder het sommetje niet rond. Uiteindelijk komt hij een half miljoen euro tekort. Daarom gaat het plan van een ‘zwevende gymzaal’ niet door en zal de nieuwe gymzaal op de plek van de kinderopvang gebouwd worden. Woningbouw is daar dan niet mogelijk.

Krommerijnwijk
Dat is een hard gelag voor woningzoekenden, met name de oudere bewoners uit de nabijgelegen Krommerijnwijk. Zij wilden eerder graag op de plek van het leegstaande schoolgebouw aan de Rubenslaan seniorenwoningen laten bouwen, maar dat werd afgewezen. De gemeente houdt ook op die locatie vast aan de onderwijsbestemming. De kavel naast het Bonifatius leek een alternatief, maar daar gaat nu dus ook een streep door. Tenzij de gemeenteraad ergens nog een half miljoen euro vindt …

Foto’s: Geen woningbouw op de kavel Fockema Andrealaan 11 (locatie google maps) en geen ‘zwevende’ gymlokalen boven het brugklasgebouw van het Bonifatius College

Ontwerp gymzaal bovenop Boni brugklasgebouw

De Drie Heertjes

De eerste keer dat ik op de Abstederdijk het beeld ‘De Drie Heertjes’ zag, dacht ik dat het kraaien waren. Ik fiets er vaak langs op weg naar het station. Deze keer stap ik af. De twee vogels kijken berustend voor zich uit, althans, zo zie ik het. Maar op het bijschrift lees ik de titel ‘De drie Heertjes’. Drie? Als ik er omheen loop zie ik inderdaad het hoofd van een derde ‘heertje’, verstopt onder de verenpracht.

Google vertelt dat de kraaien eigenlijk papegaaien zijn en dat het beeld in 2012 is gemaakt door kunstenaar Wies Brommer, op initiatief van de Abstederbuurt. Wat was de aanleiding om dit beeld te plaatsen? Is het een verwijzing naar ontsnapte papegaaien? Of zijn die vogels een metafoor voor drie ‘menselijke’ heertjes? En waarom ‘heertjes’? Het beeld roept veel vragen bij me op. Helaas kon de gemeente mij niet verder helpen. Wie weet meer?

Locatie: Abstederdijk

Aanpassing Laan van Minsweerd

Op verzoek van bewoners gaat de Laan van Minsweerd (Schildersbuurt) op de schop. Langs de afrit van de Waterlinieweg richting Stadionlaan komt een geluidsscherm tussen de Govert Flinckstraat en de Pieter de Hooghstraat. Dat moet de geluidsoverlast voor de huizen langs de afrit deels wegnemen. Het scherm krijgt begroeiing, wat ook een prettiger uitzicht geeft.

Groen geluidsscherm
De ruimte voor het geluidsscherm is gevonden door de stoepstenen tussen afrit en bomenrij weg te halen, zie [3]. Dan past het precies. Het scherm wordt grotendeels 140 cm hoog, voldoende om vijf decibel geluid op woonkamerniveau weg te nemen. Het laatste deel wordt lager voor het zicht van invoegend verkeer. Begin volgend jaar (vanwege levertijd) worden de schermen geplaatst en de begroeiing aangebracht.
De uitrit vanuit Pieter de Hooghstraat wordt ook aangepast om te voorkomen dat verkeer vanaf de Waterlinieweg vóór het einde van de afrit een shortcut maakt en hier al de wijk insluipt, zie [4]. De uitrit wordt daarvoor iets schuin aangelegd.

Breder fietspad
Het scherm is financieel mogelijk omdat ook het fietspad verderop opgeknapt kan worden. Tussen Ferdinand Bolstraat en Govert Flinckstraat ligt nu een éénrichtingsfietspad dat slechts met wit geschilderde varkensruggen (ronde stenen) is afgescheiden van de drukke afrit, zie foto. Niet echt prettig fietsen daar zo vlak langs de auto’s. Die varkensruggen gaan weg en een deel van de tweebaans afrit wordt toegevoegd aan het fietspad, zie [2]. Zo ontstaat een breed en veilig tweerichtingsfietspad. Fietsers kunnen nu makkelijker van en naar de Schildersbuurt rijden, bijvoorbeeld richting Galgenwaard of Kampong.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten 17 november. De afrit zal t/m 19 (uitloop 20) november afgesloten zijn tussen 9-15 uur.

Meer informatie op de gemeentelijke projectwebsite.

Foto’s: Laan van Minsweerd ter hoogte van Govert Flinckstraat [2], met daaronder het ontwerp plus een aantal foto’s van de oude Laan van Minsweerd (bron: Het Utrechts Archief

Expositie ‘Vertekend Beeld’ verlengd

De Moving Gallery gaat een week langer door met de expositie Vertekend Beeld. In de galerie met de rode deuren in de Monseigneur van de Weteringstraat hangt tot en met zondag 21 november werk van twaalf toonaangevende tekenaars die in bekende dagbladen en tijdschriften de inhoud van artikelen van illustraties voorzien. Zoals Johan Kleinjan van de Volkskrant.

Gevaarlijk beroep
Volgens galeriehouder en kunstenaar Arnoud van Mosselveld is dit de eerste expositie van krant-illustratoren in Nederland: “Ik heb een zwak voor kunstenaars die (soms ingewikkelde) tekst in één plaatje kunnen vangen, het vereist een apart talent. Tegenwoordig is het ook een gevaarlijk beroep, cartoonisten staan vaker onder druk van andersdenkenden. En dan te bedenken welke ‘fooi’ een tekenaar krijgt per tekening. Het zijn echte liefhebbers, anders doe je dit niet.”

Frits Müller
Een apart gedeelte van de galerie is gewijd aan de overleden illustrator Frits Müller (1931-2006) die bekend is van tekeningen in de jaren 80 in NRC Handelsblad. “Ik ben opgegroeid met Frits Müller, mijn ouders lazen het Handelsblad. Hij tekende in het pré-internettijdperk, het was een hele speurtocht om de originelen op te sporen. Via het Persmuseum en familie mocht ik hier uiteindelijk twintig tekeningen tentoonstellen. Voor mij is het Nationaal Erfgoed, en ik denk voor wie is opgegroeid in die woelige politieke jaren 80, het tijdperk Lubbers, zeker een bezoekje waard.

Moving Gallery ‘Vertekend Beeld’
Open: vr/za/zo 12:00 – 17:30 uur
Of donderdag op afspraak
Expositie t/m zondag 21 november
www.movinggallery.nl

Foto: Arnoud van Mosselveld staat bezoekers te woord – Arnoud Wolff

Emmakliniek aan het park

Internist Lichtenberg stichtte in 1913 de Emmakliniek aan de Emmalaan 41. Drie jaar later verhuisde hij met de hele praktijk naar de Koningslaan. Het privéziekenhuis was er vooral voor de bewoners van de buurt Wilhelminapark en bood ruimte aan 30 patiënten.

Winstdeling
De kliniek was in veel opzichten vooruitstrevend en uniek. Ze had geen (Katholieke) geloofsovertuiging, beschikte wél over een eigen ziekenauto, had centrale verwarming, een lift en een dakterras (met uitzicht). In de statuten was vastgelegd dat 20% van de winst voor de verpleegsters was. Die woonden intern op de zolderverdieping.

Dakterras met uitzicht
Het pand kreeg de uitstraling van duur hotel met luxe lobby, veel lambrisering, marmer en tapijten, en voor de eerste klas patiënten een eigen salon en suite. Zelfs tweede klasse patiënten hadden een eigen kamer. Met de lift konden patiënten en bezoekers naar het dakterras waar ze in rieten (strand)stoelen konden uitkijken over de hoveniersgronden aan de achterkant (waar nu Rembrandtkade loopt) en het Wilhelminapark aan de voorkant.

Sloop na brand
In de loop der jaren legde de Emmakliniek zich toe op kraamzorg en gyneacologie. In 1950 ging ze samenwerken met het Diakonessenhuis, totdat de laatste op eigen terrein een kraamkliniek bouwde. Toen was de Emmakliniek overbodig. Het plan was om het pand te herbestemmen voor appartementen, maar door brand in 1979 ging dat plan niet door en werden de restanten gesloopt. Pas in de jaren 90 kwamen op het braakliggende perceel zeven stadsvilla’s.

Foto’s: De Emmakliniek aan het Wilhelminapark in 1917 met eigen ziekenauto en vier foto’s uit 1915 – Het Utrechts Archief

Veiligere Oudwijkerdwarsstraat

Bewoners aan en rond de Oudwijkerdwarsstraat in Oudwijk krijgen gelijk: de opgeknapte straat is minder veilig geworden. Daarom worden vanaf 22 november aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid voor (overstekende) voetgangers te verbeteren, zo kondigde de gemeente aan.

Te hard gereden
Uit metingen deze zomer bleek al dat 15% van de 1.500 auto’s per etmaal op deze 30 km/u straat harder dan 38 km/u reden, met uitschieters tot 80 km/u. Deze uitkomst bevestigde het gevoel van omwonenden (zie petitie) dat de huidige lange plak asfalt uitnodigt tot snel rijden, wat gevaarlijk is voor met name overstekende kinderen naar de Odysseeschool en speeltuin De Bloesem.

Maatregelen
De straat gaat daarom aangepast worden met een aantal snelheidsremmende tricks & trucs, zie ontwerp in de bijlage:
– een zebrapad ter hoogte van de Beukstraat;
– begin en eind van de straat print op het wegdek ’30 km/u’;
– straatprint in de Reigerstraat-bocht (optisch smaller maken);
– meerdere wegversmallingen (met groenvakken);
– meerdere groenvakken bocht Homeruslaan;
– aanpassen entree sportschool Newstyle;
– stippenpatroon halverwege de straat.

Bus is akkoord
Wegversmallingen (chicanes) leiden tot (licht) slingerende bussen. Daarom is ook onderzocht of dat extra trillingen geeft aan de huizen, mede omdat de nieuwe elektrische bussen een stuk zwaarder zijn. Volgens onderzoek van Movares blijft alles binnen de norm. Ook de busmaatschappij en hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) zijn akkoord met de versmallingen.

Foto’s: Stil protest door omwonenden en het nieuwe, veiligere ontwerp – Arnoud Wolff

Happy Single in het park

Een drukke maandag in het Wilhelminapark. Tussen alle vallende bladeren stonden camera’s, lichtschermen en vooral veel heen en weer lopende (jonge) mensen. Het park was decor voor de romantische komedie Happy Single, een film van Tom de Mol Producties. De crew bestond uit 35 medewerkers, vijf figuranten en – niet onbelangrijk – vijf acteurs. Dat verklaard de hectiek tussen de bomen.

One night stand
De verhaallijn in het kort: uit angst om verliefd te worden, duurt een relatie bij Mollie nooit langer dan een nacht: daarna laat ze nooit meer iets van zich horen. Dat is vanochtend ook haar plan, meer dan ooit zelfs, aangezien deze one night stand echt de leukste man ever is. Maar ook, zo blijkt als ze op haar werk komt, haar nieuwe collega. En zij mag hem inwerken …

De film zal in het najaar van 2022 in première gaan.

Foto: filmcrew aan het werk in het Wilhelminapark – Arnoud Wolff

Louis Davids

In Rijnsweerd zie je veel welluidende straatnamen als Tacituslaan, Ovidiuslaan, Caesarlaan, Horatiuslaan en Vergiliuslaan. Welkom in de wijk van de Romeinse denkers en dichters. Dan valt één naam op: de Louis Davidslaan. Was dit ook een beroemde Romein? Nee toch, Louis was een Nederlandse zanger, cabaretier en acteur. Hij leefde tussen 1883 en 1939 en stond bekend als wonderkind. Hij begon op de kermis en eindigde uiteindelijk als hoofdact in het Kurhaus. Hij werd zelfs geridderd. Zijn oeuvre is rijk aan liedjes als: Weet je nog wel oudje, Als je voor een dubbeltje geboren bent en Sally met de roomijskar. Als ik deze klinkende titels zie, begin ik te snappen waarom hij tussen de Romeinse dichters aan de lantarenpaal hangt. Van alea iacta est naar Nou tabé is slechts een korte weg. 

Locatie: Louis Davidslaan (Rijnsweerd)

Klusdag Buurttuin Fransestraat

De Fransestraat in de buurt Lodewijk Napoleonplantsoen is eind 2019 vergroend. Het lelijke asfalt is vervangen door klinker en bewoners hebben groenvakken aangelegd. Tegen de zijmuren van schuurtjes en huizen klimmen nu planten. Wie nu de straat inkomt merkt het verschil: veel groen, en een fijne plek om bijvoorbeeld even lekker in het zonnetje te zitten. Welkom in de Ecologische Buurttuin van de Fransestraat!

Winterklaar maken
Vrijdag 5 november is de landelijke Natuurwerkdag. Dan gaan duizenden vrijwilligers klussen in de natuur. Er is een lijst van locaties waar hulp nodig is, zoals in de buurttuin van de Fransestraat. Op de kluslijst staan: onkruid weghalen, muursteunen vastmaken aan de gevels, opgekweekte stekjes een plekje geven, vogelhuisjes ophangen en meer. Kortom, er is voor iedereen wat groens te doen, jong en oud!

Aanmelden
Er is werk voor ongeveer 14 volwassenen en 8 kinderen tussen 12:30 en 16:30 uur.
Verzamelen bij de picknicktafel halverwege de straat. Voor thee en koffie wordt verzorgd. Aanmelden kun je via Natuurwerkdag
Meer info op de nieuwe instagram van de Buurttuin Fransestraat.

Bron: nieuwspagina www.groenoost.net