Auteursarchief: admin

Meer vrije plakplaatsen in Oost?

Ellen Bijsterbosch woont in Oost en is raadslid voor D66. Ze maakt zich sterk voor de culturele sector die in het in deze lockdown zwaar heeft. Haar oog viel op een gemeentelijke lijst met zogenaamde vrije plakplaatsen. Dat zijn grote borden of gevels waarop je affiches mag plekken om buurtgenoten te informeren. Ze worden veel gebruikt door culturele en maatschappelijke organisaties. Opvallend: op deze gemeentelijke lijst staat geen officiële plakplaats in Oost.

Ellen: “De gemeente is tegen het wildplakken van affiches en stickers om verloedering van de stad tegen te gaan. Prima natuurlijk, maar ze moet dan wel voldoende plekken aanwijzen waar je wél je boodschap kan verkondigen. Ook als je een initiatief voor de buurt hebt, of wilt protesteren. Het gaat om vrije meningsuiting. Je kunt zeggen: hebben we daar tegenwoordig geen sociale media voor? Ja, maar facebook en twitter etc zijn commerciële platforms, net als het infobord van de Appie. Die halen eraf wat hen niet aanstaat.”

Op de zijgevel van koffiehuis Broodnodig aan de Burgemeester Reigerstraat hangen veel affiches, is dat dan geen vrije plakplaats? “Deze plek staat niet op de gemeentelijke lijst. Ik heb de wethouder gevraagd uit te zoeken of dit een officiële plakplaats is, of is geweest. Hoe dan ook, de rechter heeft ooit bepaald dat er per tienduizend inwoners minimaal één vrije plakplaats moet zijn. Dat betekent: twee of drie in Oost erbij. De vraag is dan: waar? Als bewoners tips voor locaties hebben, hoor ik die graag. In de hoofdstad hebben ze losse reclamezuilen voor dit doel, zou dat bij ons ook een mogelijkheid zijn?”

Foto: Raadslid Ellen Bijsterbosch wil meer vrije plakplaatsen, ook in Oost – Arnoud Wolff

Opnieuw protest tegen crematorium

Een groep van 650 bewoners protesteert opnieuw tegen een mogelijk crematorium op begraafplaats St. Barbara. Eerder verleende de gemeente een vergunning, maar de bewoners wisten die bij de rechter van tafel te krijgen. Nu waagt de gemeente een nieuwe poging, wat dus opnieuw protest uitlokt. Bewoners hebben bij de gemeente een zogenaamde zienswijze ingediend waarin ze uitgebreid toelichten wat de bezwaren zijn. Daarin is o.a. te lezen dat ze zich zorgen maken over de luchtkwaliteit en toenemende verkeersdrukte. Ze betwisten ook nut en noodzaak van een crematorium op deze plek.

Gemeenteraad
De bewoners vinden het ook opmerkelijk dat de vergunning verleend wordt buiten de gemeenteraad om. De begraafplaats uit 1875 is een Rijksmonument met graven voor aartsbisschoppen, Zusters van Liefde, zigeuners en met speciale erevelden voor oorlogsslachtoffers. Een bijzondere plek voor veel mensen, zeker in Oost, wat een bredere democratische afweging rechtvaardigt.

Lees hier de hele zienswijze.

Reageren
Elke bewoner van Oost kan nog tot zondagavond reageren op de plannen (ook als je het er wél mee eens bent) via de website van de gemeente. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Vermeld het zaaknummer HZ_WABO_18-35604 ‘omgevingsvergunning crematiefaciliteit St Barbara’. De optie DigID werkt doorgaans het beste.

Oost wordt stedelijk knooppunt

Naar verwachting groeit de stad naar 450.000 inwoners in 2040, een groei van 30%. Waar gaan ze wonen, werken en winkelen? En hoe blijft de stad leefbaar? De gemeente heeft daar een ruimtelijke strategische visie voor geschreven.

Knooppunt Oost
In de visie van de gemeente wordt Oost een van de vijf stedelijke knooppunten. Station Lunetten wordt daarvoor vergroot met extra ingangen aan ‘onze’ kant. In het Utrecht Sciencepark (Uithof), op het kantorenpark Rijnsweerd en rondom stadion Galgenwaard komen fors meer bedrijven en woontorens. De woonbuurten ertussen (ons dorp) gaat men ‘kleinschalig verdichten’, lees: meer woningen proppen.

Leefbaarheid
Voor zoveel meer mensen in een nu al drukke stad is eigenlijk geen ruimte, zo erkent de gemeente in de visie. Daarom wil ze dat ruimte multi-fuctioneel wordt ingezet (schoolplein is ook speeltuin) en dat alle voorzieningen (werk, winkels, school, sport, zorg en recreatie) binnen 10 minuten lopen/fietsen zijn te bereiken. Dan zijn er minder (brede) wegen nodig, wat weer ruimte geeft. Om het allemaal leefbaar te houden komt er in de stad 200 hectare groen bij, dat wel multi-functioneel moet zijn: wateropvang, energieopwekking, wandelen, recreatie, biodiversiteit etc. Het groen krijgt het druk!

Reageren
Tot 10 maart mag iedereen reageren op de visie via rsu@utrecht.nl.
Op 16 februari is er een online informatieavond waar de visiemakers een toelichting geven. Aanmelden via deze link.
Je kunt de hele visie lezen via www.oostkrant.com/rapport_RSU_2040.pdf

Bomenwachters bewaken het bos

De plannen om de A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd zijn deze week over de verkiezingen heen getild. Maar dat stelt een grote groep bewoners niet gerust. Zij vrezen de dag dat kettingzagen honderden bomen rondom de snelweg zullen vellen. In de jaren 80 gebeurde dat ook onverwacht, toen nota bene elders in de stad een rechtszaak gaande was. Arjen Slot wil dat voorkomen en heeft zich met zestig anderen opgeworpen als bomenwachter. Zij houden nauwlettend in de gaten of Rijkswaterstaat niet ergens voorbereidende werkzaamheden verricht, bomen markeert of alvast wat ‘grootschalig’ onderhoud pleegt.

Bomenwachter
“Ik ken het bos goed, omdat ik daar als marathonloper veel train. Die bomen wil ik graag behouden, daarom heb ik me aangemeld als bomenwachter. We lopen in toerbeurt een ronde. Als er iets gebeurt dat wijst op aanstaande werkzaamheden, komen we direct in actie. Laatst was een aannemer sleuven aan het graven om leidingen te vervangen. Die zei dat de klus ook voorsorteerde op een wegverbreding. Kijk, dan trekken we gelijk aan de bel bij Rijkswaterstaat over het hoe en wat. Dan is het voor hun ook weer duidelijk: bewoners zitten er bovenop!”

De boom in
“Ik heb altijd een afvalgrijper bij me, dan kan ik al lopende zwerfafval opruimen, wel zo nuttig. En ik raak in gesprek met andere bezoekers van het bos. Zo kan ik de stand van zaken uitleggen. Dat stellen mensen op prijs. De bomenwachters komen elke week even bij elkaar voor overleg, nu tijdens de lockdown via zoom. We zijn onderdeel van een grotere groep bezorgde bewoners die zich aangemeld hebben bij actiegroep ‘Ik ga de boom in’. De inmiddels bijna 1.300 leden zijn bereid om in uiterste geval de boom in te klimmen als protest, net als in jaren 80. Door workshops zijn we goed getraind en voorbereid. Alles ter bescherming van het bod dat voor brwoners in Oost een geliefde wandelplek is. Sinds de corona-crisis lopen we hier zelfs file, zo populair is het. Dus, kunnen we niet beter het bos verbreden?”

Info en contact via www.ikgadeboomin.org
facebook Amelisweerdnietgeasfalteerd

Foto: Bomenwachter Arjen Slot – Arnoud Wolff

Boeken delen via de app

Robbin Reijnen liep als student Sociale Geografie (hoe werkt de maatschappij?) elke avond een rondje door de buurt en keek gefascineerd naar al die boekenkasten van zijn buren. “Ik vroeg me af hoe ik toegang kon krijgen tot al die boeken. Zou ik ze kunnen lenen en lezen?”

Laat je boekenkast zien
De jonge ondernemer woont inmiddels alweer een tijdje in Oost. Hij beheert ook de gele minibieb aan de Stadhouderslaan, het delen van boeken houdt hem nog altijd bezig. “Voor die overvolle boekenkasten heb ik een app gemaakt met de naam BKSY (spreek uit: boeksie). Daarmee scan je heel simpel met je smartphone de titels van je boeken, zodat anderen kunnen zien wat er in je boekenkast staat. Vervolgens kun je ze uitlenen aan wie ze maar lezen wil. Zo bouwen alle app-gebruikers één grote bibliotheek waar ze altijd wel een interessant boek kunnen vinden.”

Deel-economie
Wie een boek wil lenen kijkt in de app, zoekt contact met de boekeigenaar en maakt een afspraak om het boek op te halen. En brengt het na het het lezen weer terug, uiteraard. “De app sluit aan op de deel-economie, want boeken staan niet langer jarenlang ongebruikt in de boekenkast te verstoffen. Deze manier van boeken delen leidt ook tot leuke contacten tussen buurtgenoten, dikwijls jonge leners en oudere uitleners.”

Onderling uitlenen
In de app kun je bijhouden aan wie en wanneer je een boek hebt uitgeleend, zodat je een reminder kunt sturen. Boeken raken minder snel kwijt. “In de app kun je ook besloten groepen aanmaken met (lees)vrienden, familie, buren, medestudenten of kennissen van schoolplein of sportclub om onderling boeken uit te wisselen. Dat is nog overzichtelijker en persoonlijker.”

Collecties bijhouden
Onze app wordt ook door scholen en (bedrijfs)bibilotheken gebruikt om collecties te beheren en om (studie)boeken onder docenten, leerlingen en medewerkers te laten rouleren. Dat is een dienst waar we geld voor vragen om de kosten van de app te dekken. We werken ook aan de mogelijkheid om boeken weg te geven of als tweedehands te verkopen. Dat maakt de app interessant voor een grotere groep lezers. In Utrecht hebben we 500 gebruikers waarvan velen in Oost. Ik hoop dat via de app nog meer buurtgenoten hun boekenkast gaan delen.”

Lees hier meer informatie over de BKSY app.

Studeren in tijden van lockdown

In het wijkdebat over gezondheid in Oost gaf huisarts Jack Muller aan dat veel studenten het moeilijk hebben in deze lockdown. Kamernood is niet langer probleem nr1, maar psychische nood, zo bevestigde Tessa Sturkenboom, raadslid voor de partij Student & Starter: “Dag in dag uit op een kamertje, zonder sociale contacten, zonder (horeca)baantje, in een vreemde stad, met een studie via beeldscherm (en matig wifi). Hoe hou je de moed erin?”

In Oost wonen 9.000 studenten, dat is een derde van de hele wijk. Volgens Jack Muller heeft slechts een kwart daarvan een huisarts in Oost: “Het merendeel staat nog ‘thuis’ ingeschreven. Daarom komen ze bij problemen niet of veel te laat op het spreekuur, al was het maar omdat niet-ingeschreven patiënten een zogenaamde passantenvergoeding betalen die vaak niet door de zorgverzekeraar gedekt wordt.”

Woon je als student in Oost, zoek je hulp, of zie je problemen, dan mag je Tessa bellen, appen of mailen. Als raadslid kan ze problemen aan de orde stellen, en haar partij kent de weg in de stad. Trek aan de bel!

Mail Tessa, of bel/whatsapp: 06 26632839

Op de volgende sites meer info voor studenten:
www.studentenzorgwijzer.nl
https://thuisbesmet.nl/
www.studentenstarter.nl

Raadslid Tessa Sturkenboom legt tijdens het wijkdebat uit in welke benarde positie veel studenten en jongeren zitten in deze lockdown.

Buurtbuik in Sterrenwijk

Nieuw in Oost: BuurtBuik, gratis afhaalmaaltijden, vegetarisch en vers bereid. Elke maandag kookt een groep jonge vrijwilligers in de nieuwe keuken van Sterrenzicht een heerlijke maaltijd. De ingrediënten krijgen ze van supermarkten en horeca uit de buurt. Zo voorkomt Buurtbuik verspilling van voedsel. Voor de koks, ook vrijwilligers uit de buurt, is het dus elke keer weer een verrassing wat ze aangeleverd krijgen. Maar met ervaring, creativiteit en vooral veel enthousiasme Maken ze er iets lekkers van. Vandaag stond bietenstampot met witte crème van avocado plus salade op het menu. Heerlijk!
Reserveren hoeft niet, maar mag wel als je 100% zeker wil zijn van een maaltijd. Eet smakelijk!

Buurtbuik in Sterrenzicht (Sterrenwijk)
Gratis vegetarische maaltijd
Elke maandag 17:30-18:30 uur
Utrecht@buurtbuik.nl

Wijkdebat: Hoe gezond is Oost?

Zondag 24 januari organiseerde de wijkcoöperatie Oost Voor Elkaar een wijkdebat met als thema: hoe gezond is Oost? Volgens de gemeentelijke statistieken zijn we fit en relaxed. Een klein smetje: we drinken teveel alcohol (en dat komt niet alleen door onze studerende buurtgenoten). Maar statistieken bedriegen. Huisartsen melden dat ze in hun spreekkamers toenemende stress en gezondheidsproblemen zien, zeker in deze coronatijd. Bij jongeren, gezinnen én ouderen. Nog los van kwetsbare buurtgenoten die de weg naar arts en instanties niet makkelijk weten te vinden.

Gezonde uitdaging
Onder leiding van gespreksleider Jord Neuteboom bespraken in Podium Oost bewoners, ambtenaren, buurtteam, huisarts en raadsleden van GroenLinks, D’66, Student&Starter en CDA welke ‘gezonde’ uitdaging onze wijk heeft. Hoe blijven ouderen in beweging? Hoe blijven studenten gemotiveerd in deze (oersaaie) coronatijd? Hoe geven we hulp aan kwetsbare buurtgenoten? En hoe kunnen we stress bij jonge gezinnen wegnemen, zeker nu scholen en bedrijven gesloten zijn?

Straatinterviews
Ter voorbereiding was de filmploeg van Podium Oost TV op 13 en 14 januari de straat opgegaan om bewoners te interviewen over dit thema. Deze beelden werden tijdens het debat uitgezonden en waren voer voor de discussie, evenals de vragen die via de chat binnenkwamen.
Bekijk hier het hele wijkdebat terug.

Meer info over de serie wijkdebatten: info@platform-oost.nl

Foto: familie Brandsema in gesprek met Podium Oost TV – Arnoud Wolff

Subsidie voor groene schoolpleinen

Deze week heeft de gemeenteraad subsidie geregeld om schoolpleinen te vergroenen. Veel pleinen zijn nogal stenig, wat lange tijd ook min of meer verplicht was wegens onderhoud en veiligheid. Maar de tijdgeest draait en groen is de nieuwe norm in onze stad. Scholen kunnen tot €30.000 krijgen als ze een goed plan overleggen. Doel is om kinderen aan te zetten tot bewegen, of juist tot rust te brengen in een meer natuurlijke, gezonde omgeving. Liefst met moestuin en andere educatieven elementen (wormenhotel? bijenkast?). Wens is dat het schoolplein na schooltijd ook (beperkt) voor kinderen uit de buurt open is, zodat iedereen lekker buiten kan spelen. We zijn benieuwd of scholen in Oost al plannen hebben en misschien een tipje van de groene sluier kunnen oplichten?

Meer info over het raadsbesluit en subsidie vind je hier

Foto credit www.moestuinman.nl

Kampong tegen verbreding A27

Sportvereniging Kampong onderschrijft het protest tegen de verbreding van de A27, zo werd duidelijk bij het indienen van het beroepschrift dat bewonersorganisaties deze week indienden. Veel media-aandacht gaat al jaren uit naar de massale bomenkap in het bos van Amelisweerd (mochten de plannen van de minister doorgaan). Maar aan de westkant van de snelweg liggen de velden van Kampong waar onder de rook van de A27 ruim 6.500 leden voetballen, hockeyen en tennissen.

Sporten langs de snelweg
Volgens bestuurslid Fred Mertens zou een verbreding ongewenste gevolgen hebben voor de gezondheid en sportbeleving van de leden en bezoekers: “Tussen onze accommodatie en de snelweg ligt nu een bosrand. De bomen dempen de verkeersherrie en vangen de stik- en fijnstoffen af die het verkeer uitstoot. In de plannen snoept de bredere snelweg hier 15 meter vanaf. Waarschijnlijk meer, want ook de wortels van de bomen die mogen blijven staan komen in de knel, en zullen dus gekapt moeten worden. Dan komt de snelweg wel heel dichtbij.
De plannen voorzien ook in een gedeeltelijke overkapping van de snelweg die eindigt pal achter onze velden. Onderzoekers verwachten juist daar een sterk verhoogde concentratie van schadelijke stoffen, omdat de monding van de tunnel werkt als een grote uitlaat (zie plaatje uit het M.E.R. rapport). Liever niet dus.
De bouwwerkzaamheden achter onze velden gaan volgens planning vier jaar duren. De snelweg ligt verdiept in een grote betonnen bak. Om die te verbreden zonder gevolgen voor de grondwaterstand worden 70 meter (!) diepe wanden gezet. Vier jaar lang zullen daarvoor in onze ‘achtertuin’ luidruchtige freesmachines en scheidingsinstallaties non-stop draaien om deze megaklus te klaren. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week extra geluidsoverlast.
Al met al geen prettig vooruitzicht en daarom onderschrijven wij, net als de stad en provincie, het beroep tegen de verbredingsplannen. Liever zien we alternatieven uitgewerkt die minder impact hebben op de bosrand achter onze velden.”

Foto: Bestuurslid Fred Mertens in de bosrand tussen de snelweg en de sportvelden van Kampong – Arnoud Wolff

Bij de mondingen van de geplande overkapping achter de velden van sportvereniging Kampong wordt een toename van schadelijke fijnstoffen verwacht – Commissie Milieu Effect Rapportage 2016