Huize Bertus Beer

De vijftien bewoners van Huize Bertus Beer vormen een hechte familie. Ze eten elke avond samen aan een grote tafel en ondernemen van alles. De huisnaam dragen ze met trots en staat ook in koeienletters boven de voordeur. Huisgenoten noemen zich ‘beren’. In de kast liggen grote knuffelberen en op de muur in de woonkamer is een enorme beer geschilderd. Maar, waarom?

Fanatieke zoektocht
“Dat weet niemand”, vertelt oud-beer Nina Bolhuis eerlijk. Wat volgt is een fanatieke zoektocht: huisarchieven worden doorgespit, steeds oudere bewoners worden geraadpleegd. Meerdere theorieën komen boven water. Het zou vernoemd zijn naar een echte man: ‘Ingenieur Bertus Beer’. “Dat hij echt bestaan heeft, heb ik een hard hoofd in”, vertelt oud-beer Chris van der Heijden. Het is duidelijk een acroniem van ‘IBB’. Of is de naam soms afgeleid van Bert’s Bierhuis aan de Twijnstraat, lange tijd de stamkroeg van de beren?

Mysterie
“Zeker niet”, zegt Colijn van Noort, huisoudste in de jaren 80. “Al lang vóór de opening van die kroeg heette het huis al zo. Het kwam destijds ook ter sprake op de reünie van bewoners uit jaren 70, en zelfs die konden het zich niet herinneren.” Hoogstwaarschijnlijk heeft dit huis dus al sinds de allereerste bewoners deze naam. De beren zijn vastbesloten om het mysterie hoe dan ook te ontrafelen.