Verbouw Pieterbaancentrum

Het voormalige pand van het Pieterbaancentrum aan de Gansstraat krijgt een nieuwe bestemming: waar ooit gevangenen vastzaten en verdachten werden geobserveerd, komen woningen, horeca en werkruimtes voor kunstenaars.

Eisenpakket
De gemeente heeft de randvoorwaarden opgesteld, het zogenaamde Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), waarbinnen projectontwikkelaars plannen mogen bedenken. De hoogste bieder krijgt vervolgens de opdracht. Het is daarom belangrijk dat bewoners en ondernemers kritisch naar het SPvE kijken, zodat de nieuwbouw een impuls aan het wonen, werken en recreƫren in Oost kan geven (en niet alleen de beurs van de ontwikkelaar spekt).

Mix van woonvormen
Het SPvE voorziet vooral in een bonte mix van woningen: 25% bestemd voor kwetsbare doelgroepen (statushouders, jongeren, uitstromers), 10% reguliere sociale huur, 30% middenhuur en 35% vrije sector (koop en huur). Voor elk wat wils dus. Daaromheen komt veel ruimte voor kunstenaars en creatieve bedrijfjes, aangevuld met horeca die deels ’ten dienste moet staan aan wandelverkeer langs de Kromme Rijn’.

Erfgoed en sloop
Een deel van de bestaande gebouwen mag plat, een deel heeft cultuur/architectonische waarde en blijft staan, zoals de oude gevangenis uit 1896. De huidige parkeerplaats tussen gebouw en het water wordt een groenstrook. Voor 70-100 auto’s van bewoners komt een deels verdiepte parkeergarage aan de kant van de Oosterspoorbaan. Er wordt ook een doorgang gemaakt van Gansstraat naar de Kromme Rijn om de hele bouwmassa wat te verluchtigen. De hoge muur rondom het Pieterbaancentrum mag deels worden doorbroken om zichtlijnen en looproutes te maken.

Inspraak
Bewoners van Oost mogen t/m 4 juli aangeven of het eisenpakket streng en duidelijk genoeg is. Dinsdag 15 juni is er nog een digitale infoavond vanaf 19:30 uur. Meer informatie en aanmelden via de projectwebsite: www.utrecht.nl/pieterbaancentrum

Foto: schets hoe de ruimte op en rond het voormalige Pieterbaancentrum bebouwd mag worden.