Meer vrije plakplaatsen

Ellen Bijsterbosch woont in Oost en is raadslid voor D66. Ze maakt zich sterk voor de culturele sector die in het in deze lockdown zwaar heeft. Haar oog viel op een gemeentelijke lijst met zogenaamde vrije plakplaatsen. Dat zijn grote borden of gevels waarop je affiches mag plekken om buurtgenoten te informeren. Ze worden veel gebruikt door culturele en maatschappelijke organisaties. Opvallend: op deze gemeentelijke lijst staat geen officiële plakplaats in Oost.

Ellen: “De gemeente is tegen het wildplakken van affiches en stickers om verloedering van de stad tegen te gaan. Prima natuurlijk, maar ze moet dan wel voldoende plekken aanwijzen waar je wél je boodschap kan verkondigen. Ook als je een initiatief voor de buurt hebt, of wilt protesteren. Het gaat om vrije meningsuiting. Je kunt zeggen: hebben we daar tegenwoordig geen sociale media voor? Ja, maar facebook en twitter etc zijn commerciële platforms, net als het infobord van de Appie. Die halen eraf wat hen niet aanstaat.”

Op de zijgevel van koffiehuis Broodnodig aan de Burgemeester Reigerstraat hangen veel affiches, is dat dan geen vrije plakplaats? “Deze plek staat niet op de gemeentelijke lijst. Ik heb de wethouder gevraagd uit te zoeken of dit een officiële plakplaats is, of is geweest. Hoe dan ook, de rechter heeft ooit bepaald dat er per tienduizend inwoners minimaal één vrije plakplaats moet zijn. Dat betekent: twee of drie in Oost erbij. De vraag is dan: waar? Als bewoners tips voor locaties hebben, hoor ik die graag. In de hoofdstad hebben ze losse reclamezuilen voor dit doel, zou dat bij ons ook een mogelijkheid zijn?”

Foto: Raadslid Ellen Bijsterbosch wil meer vrije plakplaatsen, ook in Oost – Arnoud Wolff