Alternatief Ring Utrecht

Het Rijk heeft plannen om de A27 te verbreden, het zogenoemd tracébesluit. In het bos van Amelisweerd zouden daarvoor honderden bomen moeten worden gekapt. Doel is om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkelingen in en rondom Utrecht te verbeteren. Na veel protesten heeft de Regio (stad Utrecht, provincie en omliggende gemeentes) van het Rijk de kans gekregen een alternatief uit te werken om het bos te sparen. Dit zogenoemde Alternatief Ring Utrecht (afgekort: ARU) is op 20 december gepresenteerd. Bekijk de presentatie met uitleg door adviseur Mobiliteit Marloes Brands.

Kort samengevat: in het ARU hoeft de A27 langs Amelisweerd (de ‘bak’) niet verbreed te worden door drie pakketten van alternatieve maatregelen:

1) Meer busbanen, P&R’s en regionale (snel)fietspaden, in combinatie met strenger parkeerbeleid in de stad en afspraken met werkgevers in de stad over werktijden. Zo zou het regionale verkeer op de snelweg (40% van het totaal, zo blijkt uit onderzoek) verleid kunnen worden meer met het OV en de (elektrische) fiets te reizen;

2) Het aantal rijstroken langs Amelisweerd (de ‘bak’) uitbreiden van 10 naar 12, in combinatie met lagere maximum snelheid van 80 km/u. Zie plaatje. Daardoor kan er per uur meer verkeer over de weg;

3) Het verkeer beter spreiden rondom de stad o.a. door de noordelijk ringweg op te waarderen en reizigers meer route-informatie te geven.

Alles bijelkaar zou het alternatieve ARU zo’n €1,5mrd kosten versus €2,2mrd voor het Rijksplan. Verschil zit in de enorme kosten van het verbreden van de bak wat behalve de kap van bomen o.a. 70m diepe damwanden vergt. De kosten van een upgrade van de vereiste noordelijke ringweg is in het ARU nog niet meegenomen.

Kijk voor meer informatie, presentaties en alle achterliggende onderzoeken op de website van de provincie.

Voor het alternatief hoeft de ‘bak’ niet verbreed te worden en blijven bomen behouden – bron: presentatie ARU 2023