Wilhelminapark in 2050

De plek die zo’n centrale rol speelt in het ‘dorpsleven’ van Oost bestaat 125 jaar. De eerste bezoekers wandelden na de opening in 1898 nog door een open, kale vlakte. Wij – vele generaties later – lopen, sporten en fietsen onder het immense bladerdak van honderden reuzen van bomen, waarvan 200 zo oud als het park (of zelfs nog ouder). Wat een voorrecht!

Rijksmonument
In 2001 is het park erkend als rijksmonument. In een snel groeiende stad is dat echter geen garantie voor een zorgeloos bestaan. Zo moest de rechter in 2023 de gemeente in de rechtszaak tegen het Bierfestival nog (streng) op haar zorgplicht wijzen. Stichting Wilhelminapark, in 1993 opgericht door buurtbewoners en inmiddels gesteund door 500 donateurs, overlegt regelmatig met de gemeente over beheer en onderhoud.

Nieuwe beleidsvisie
Om de gesprekken meer richting te geven heeft ze een Beleidsvisie Wilhelminapark 2050 opgesteld en aangeboden aan wethouder Eva Oosters. De visie bespreekt drie aandachtsgebieden: Recreatie, Verkeer en Fauna&Flora, elk samengevat met een infographic. De stichting legt een aantal kernvragen voor aan de gemeente die immers eigenaar en verantwoordelijke is: Hoe houden we het park en vooral de bomen vitaal? Wat is de draagkracht van het park? Hoe vinden we balans in alle activiteiten in en rond het park?

Symposium
Als onderdeel van het lustrumprogramma organiseert de stichting begin volgend jaar ook een symposium waar buurtbewoners, donateurs, bezoekers en beleidsmakers in gesprek gaan over de toekomst van het stadspark. Deze nieuwe beleidsvisie zal het startpunt zijn van de discussie.

Lees hier de Beleidsvisie Wilhelminapark 2050

Voorzitter Michiel Wijn overhandigt de beleidsvisie 2050 aan wethouder Eva Oosters – foto: Anna Groot