Géén Dag van Het Park

‘De Dag van het Wilhelminapark gaat niet door!’ De huis aan huis verspreidde bewonersbrief spreekt klare taal: de organisatoren (allen bewoners uit Oost) hebben moeten beslissen dat er (voorlopig) geen 16de editie komt van het buurtfeest in het Wilhelminapark.

Voorlopig geen vergunningen
Directe reden is de rechterlijke uitspraak van vorig jaar. De rechter wees daarin op de schade aan de bodem en de rijksmonumentale status van het park. Hij verbood het Bierfestival en droeg de gemeente op om éérst beleid te maken alvorens weer evenementen in het Wilhelminapark toe te staan. Daarom geeft de gemeente voorlopig geen toestemming voor georganiseerde activiteiten, ook niet voor de Dag van het Wilhelminapark.

Op zoek naar een alternatief
Martijn Stroband is een van de organisatoren van het buurtfeest en is teleurgesteld: “Het was een moeilijke beslissing, want we willen met deze jaarlijkse dag vol plezier en vermaak de buurt bijeenbrengen, jong en oud. De rechterlijke uitspraak begrijpen we, want wij zien als buurtbewoners natuurlijk óók niets liever dan een gezond, bloeiend park. Alleen vergelijken wij ons kleine, eendaagse buurtfeest niet met een groot commercieel (bier)festival dat een week nodig heeft om met zwaar materieel op- en af te bouwen en al die tijd het halve park bezet houdt. Toch vallen we onder dezelfde vergunningenstop. We hebben nog intensief overleg gehad met betrokken instanties en personen, maar zonder resultaat. We zullen het gemeentelijke beleid dus moeten afwachten. Ondertussen gaan we ons met extra energie inzetten om een alternatief feest te organiseren elders in de buurt.”

De draaimolen was een populaire attractie – Foto: Martijn Stroband
Team Dag van het Wilhelminapark – 2023