Galerie zoekt nieuwe ruimte

Kunstschilder Arnoud van Mosselveld opende in 2018 een galerie op de Monseigneur van de Weteringstraat, direct naast zijn eigen atelier. De oude garage met de rode deuren stond leeg in afwachting van verbouw tot woonhuis. “De ideale plek om startende kunstenaars op weg te helpen met het verkopen van werk.” De naam is Moving Gallery, want hij voorzag al dat hij op den duur zou moeten verkassen. En dat moment is nabij, in januari starten de werkzaamheden.

Op zoek naar ruimte
Hij zoekt dus nieuwe ruimte, liefst in Oost. “We hebben in de jaren veel loop gehad vanuit de wijk. Niet alleen jonge kunstenaars hebben hier een vliegende start gekend, ook buurtgenoten heb ik kunnen begeleiden in het aankopen van kunst. Daar borduren we graag op voort. We krijgen nu ook veel steun uit de buurt, kijk maar hoeveel affiches er achter de ramen hangen van de huidige tentoonstelling Collage.”

Jonge kunstenaars helpen
Het blijkt echter niet makkelijk om in Oost geschikte ruimte te vinden, er zijn weinig lege, geschikte panden. “We hebben liefst hoge muren, dan kunnen we grote werken ophangen. En exposities hebben ruimte nodig om iedereen rustig rond te kunnen laten lopen. Maar we zijn flexibel, alleen open in de weekenden, net publiek, en we vervullen een maatschappelijke rol met het ondersteunen van jonge kunstenaars. Onze stad heeft met de HKU een van de grootste kunstopleidingen van Nederland, en het Centraal Museum staat hoog aangeschreven. Maar het aantal galeries is heel klein, minder dan tien. En die hebben kunstenaars toch echt nodig om de (lange) weg van opleiding naar museum af te kunnen leggen. We willen daar een rol in blijven spelen, liefst hier in Oost, dus als er mogelijkheden zijn: laat ons weten!

Contact en info
W: www.movinggallery.nl
M: arnoud@movinggallery.nl
T: 06-46117990