De Villa bestaat 50 jaar

Ouders die zélf een kinderopvang runnen? Op zeven crèches in Nederland, waarvan 5 in Utrecht, kan dat. De oudste is De Villa aan de Mgr. van de Weteringstraat, en die bestaat dit jaar een halve eeuw. Dat mag gevierd worden! Op zaterdag 7 oktober kunnen alle ouders en kinderen die sinds de oprichting hebben meegedraaid elkaar weer ontmoeten op de reünie. En ouders die willen weten hoe zo’n ouderparticipatie crèche werkt, zijn zaterdag welkom op de Open Dag.

Veel buiten spelen
De Villa vangt kinderen op in de leeftijd 1- 4 jaar. Op dit moment doen twintig gezinnen mee. Er zijn geen betaalde krachten, ouders passen zelf bij toerbeurt op. Lisa draait nu twee jaar mee: “Deze opvang is kleinschalig en heeft een ruim pand met grote tuin. Ouders bepalen zelf de dag- en weekindeling. Zo kiezen we er voor dat de kinderen veel buiten spelen. Bij een grote keten is de invloed van ouders beperkt. En ik vind het fijn om van nabij te zien hoe mijn kinderen samenspelen en zich ontwikkelen. Bovendien houden we de kosten beperkt door alles zelf te doen, wat overigens wel betekent dat je ook administratie, communicatie, bestuur etc zelf moet doen.”

Huiswerk voor ouders
De regelgeving voor kinderopvang is – zoals in zoveel branches – de laatste jaren strenger geworden, de administratie ingewikkelder, kunnen ‘amateurs’ dat behappen? Volgens ‘Papa Marnix’ redden ze zich prima. “We voldoen aan dezelfde regels qua hygiëne, GGD, EHBO, pedagogiek en veiligheid. Dat betekent wél huiswerk voor ouders, we moeten ons continu bijscholen en onderling goede afspraken maken. Maar we hebben alle taken goed verdeeld, de inspectie is dik tevreden. Natuurlijk is het makkelijker om je kind bij een opvang van een grote keten aan te melden, maar je geeft dan behalve de regeldruk óók je kind uit handen, en dat willen we niet. De sfeer hier is prettig, het is leuk om met de kinderen en hun ouders zo samen te werken op deze geweldige locatie. We nodigen jonge ouders van harte uit om langs te komen en te ervaren of deze vorm van kinderopvang hen aanspreekt.”

Lustrum 7 oktober
Open Dag: 13:00 – 16:00 uur
Reünie vanaf 16:00 uur
Adres: Mgr. v/d Weteringstraat 13
Meer info: www.kdodevilla.nl

Draaiouders Marnix en Lisa met enkele kinderen van de weekopvang – foto: Arnoud Wolff