Géén geluidsmuur!

De bewoners aan de Koningsweg voeren actie. ‘Liever natuur dan een hoge muur’ staat op hun spandoek. Ze doelen op het geluidsscherm dat ProRail tussen het spoor en de achtertuinen van nummers 173 tot 187 wil plaatsen. Drie meter hoog, op een talud dat al bijna twee meter hoger dan de achtertuinen ligt. Koningsweg, uitzicht weg.

Geluidsanering
Het rijtje huizen ligt aan de voorkant langs de doorgaande weg naar Bunnik. Het meest oostelijke puntje van Oost. De achtertuinen grenzen aan het spoor tussen Utrecht en Arnhem, het drukste van Nederland. Elke vijf minuten dendert een intercity, sprinter, ICE hogesnelheidstrein of een zware goederentrein voorbij. Dat ProRail hier wettelijk verplichte geluidsanerende maatregelen moet treffen staat buiten kijf. Het is de opgelegde oplossing die weerstand oproept.

Nieuwe technieken
Woordvoerder namens de bewoners Sofie van den Enk is vooral verbaasd dat ProRail niet heeft overlegd met bewoners langs dit gedeelte. “Buren verderop in Bunnik mochten wél meedenken en hebben gevelisolatie als oplossing mogen kiezen. Wij krijgen zonder enig overleg met gemeente, provincie of ProRail een scherm opgedrongen dat straks 5 meter boven onze tuinen uitsteekt. Terwijl er tegenwoordig slimmere technieken zijn om geluid te reduceren, zoals raildempers en zogenaamde diffractoren, muurtjes van slechts 70 cm hoog die net zoveel geluid absorberen. Daar willen we graag over in gesprek.”

Overleg met bewoners
Inmiddels lijkt ProRail wakker geworden. Ze heeft aangekondigd alsnog in gesprek te willen gaan. Onduidelijk is nog welk rol provincie en gemeente spelen in dit traject, maar op de actiedag vandaag kwamen meerdere gemeenteraadsleden een kijkje nemen. Hopelijk voor bewoners gaat ProRail alsnog maatwerk leveren.

Bewoners praten raadsleden bij over de situatie. Met hoedje woordvoerder Sofie van den Enk