Gierzwaluwen vliegen uit

Hekel aan muggen? Steun de gierzwaluw! Ze eten dagelijks 30 duizend (!) insecten, merendeel muggen. En we boffen, Oost is een walhalla voor gierzwaluwen. Let maar eens op deze maand: grote kans dat je in het avondschemer kleine groepjes gierzwaluwen (met zo’n v-vormig staartje) over je huis hoort ‘gieren’.

Annelies Potuyt uit de Zonstraat zet zich al jaren in voor de gierzwaluw en weet waarom Oost zo populair is bij deze beschermde vogeltjes: “Het zijn holenbroeders, ze nestelen graag in spleten in bergwanden. We hebben hier geen bergen, maar onze oude huizen en gebouwen lijken er veel op. Typisch voor Oost zijn de rechte daklijsten die de mansarde (geknikte) pannendaken bovenin afsluiten. Daaronder zitten vaak holle ruimtes, voor een gierzwaluw de perfecte nestplek. Ze nestelen ook graag onder losse dakpannen en verrotte houten dakgoten, en ook die hebben we genoeg.

In april vertrekken gierzwaluwen vanuit hun leefgebied in sub-sahara richting Europa om te nestelen. Een gierzwaluw is trouw en honkvast. Elk jaar komt ie met vaste partner terug naar hetzelfde nest. Maar daken worden vernieuwd, dakgoten gerepareerd en de ruimtes onder de daklijsten met purschuim geïsoleerd. Daardoor gaan veel nesten verloren. Lullig als je net 9000 duizend kilometer gevlogen hebt vanuit Afrika en je liefdesnestje is dichtgekit.

We kunnen ze helpen door een paar gaten onder de daklijst open te laten of nestkasten op te hangen aan de gevel. Liefst niet gericht op het zuiden, dan wordt het binnen te warm. En gierzwaluwen zijn kolonievogels, dus hang er meerdere op, eventueel samen met je buren. En geniet de komende weken van deze kwieke en wendbare vogeltjes, eind juli vertrekken ze alweer naar Afrika.”

Foto: Oostkrant