Hulde Oosterspoorbaan

Park Oosterspoorbaan viert haar eerste lustrum. Vijf jaar geleden kon dankzij de inzet van omwonenden, de landschapsarchitecten van Happyland Collective en het ontwerpbureau Okra het oude spoor omgebouwd tot een langgerekt park. Een groene verbinding tussen de singel en het Luie End (Gansstraat). Tussen de veelkleurige bloemen en planten kun je fietsen, wandelen en sporten. Restanten van de oude rails, stootblokken en bovenleidingen herinneren nog aan het spoorverleden.

Gouden Dom
Tijdens de Markt Om De Hoek, een van de bewonersinitiatieven in het park, zette loco-burgemeester Linda Voortman de initiatiefnemers in het zonnetje, in het bijzonder Akke Bink. Zij is betrokken bij bewonersinitiatieven als Groen Oost en Koningshof, maar heeft zich vooral jarenlang met hart en ziel ingezet voor het laten groeien en bloeien van Park Oosterspoorbaan. Ze kreeg vandaag de stedelijke onderscheiding Dom in Goud uitgereikt als dank voor alle inzet en creativiteit. Proficiat!

Akke Bink (vierde van links) te midden van de initiatiefnemers van Park Oosterspoorbaan – Arnoud Wolff