Maliebaan wordt fietspad

Een historische stemming over de herinrichting van de Maliebaan. Gisteravond laat besloot de gemeenteraad met 27 stemmen vóór (D66, GroenLinks, CU, Partij v/d Dieren en Stadsbelang) en 18 tégen om de middenbaan autovrij te gaan maken en de stoplichten op het kruispunt met de Reiger- en Nachtegaalstraat weg te halen. Fietsers van en naar de Uithof kunnen dan ongehinderd door Oost rijden en de Maliebaan wordt meer een park voor fietsers en wandelaars. De komende tijd zal het plan in meer detail uitgewerkt worden.

Zorgen en sjagrijn
De stemming is het sluitstuk van een jarenlang gesteggel over wel of geen auto’s op de middenbaan. Tot groot sjagrijn van veel omwonenden die ondanks een petitie (3.000 handtekeningen!) en uitvoerig gedocumenteerde alternatieven, hun zorgen niet zagen weggenomen. Ze zijn bang dat de verwachte verkeerstoename op de ventwegen langs de Maliebaan tot overlast (geluid, trillingen, files) en onveiligheid leiden, nog los van ellenlange opstoppingen als het stoplichtloze kruispunt straks niet functioneert.

Wandelpaden en groen behouden
Voorafgaand aan de stemming kwamen een aantal aanpassingen en toezeggingen op tafel: het groen aan de noordkant en álle wandelpaden over de Maliebaan blijven behouden. Door de hoek van parkeren aan te passen kunnen meer auto’s een plek vinden. Ook komt er een schets met kostenraming voor de rotonde aan de noordkant, opdat de Maliebaan beter kan aansluiten op de Snellenlaan en Museumlaan.

Evaluatie inspraak
Zijn bewoners en ondernemers in Oost al die jaren voldoende gehoord? Nee, volgens de veel raadsleden. Er komt een evaluatie van het hele inspraakproces, want met zoveel ontevreden bewoners en ondernemers kun je niet spreken van ‘Samen Stad Maken’, een van de slogans van Utrecht.