Oudwijk krijgt nieuw zebrapad

De Oudwijkerdwarsstraat in Oudwijk bevat ‘onvoldoende elementen voor een geloofwaardige maximumsnelheid van 30 km/u’, volgens verkeersadviseur Goudappel. Zo bleek uit meting deze zomer dat gemiddeld per dag 25 voertuigen harder dan 50 km/u reden, met uitschieters tot 80 km/u. De uitkomst van het onderzoek bevestigt het gevoel van omwonenden (zie petitie) dat de lange plak asfalt uitnodigt tot snel rijden, wat gevaarlijk is voor met name overstekende kinderen naar de Odysseeschool en speeltuin De Bloesem. De straat wordt opnieuw aangepast, zo zegde de gemeente toe tijdens een bewonersbijeenkomst.

De projectleider stelt o.a. de volgende aanpassingen voor:
– drie wegversmallingen (met groenvakken),
– aan begin en eind een straatprint ’30 km/u’
– een straatprint in de Reigerstraat-bocht (optisch smaller maken).

Bus is akkoord
Wegversmallingen (chicanes) leiden tot (licht) slingerende bussen. Daarom is ook onderzocht of dat extra trillingen geeft aan de huizen, mede omdat de nieuwe elektrische bussen een stuk zwaarder zijn. Volgens onderzoek van Movares blijft alles binnen de norm. Ook de busmaatschappij en hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer) zijn akkoord met de versmallingen.

Nieuw zebrapad
Het zebrapad ter hoogte van de Beukstraat waar omwonenden om vroegen, gaat er komen, zegde de projectleider vandaag toe. Dit zal de oversteekbaarheid verbeteren. Ook zal de dode beplanting in een aantal groenvakken vervangen gaan worden.
Het definitieve ontwerp zal nog worden voorgelegd aan omwonenden, voordat de uitvoering start. Die staat gepland voor eind oktober, mits de voorbereidende werkzaamheden aan de Burgemeester Reigerstraat volgens planning gaan. Want in Oost hangt alles met alles samen …

Foto: Stil protest door omwonenden – Arnoud Wolff