Nieuw leven in oude school

Het al dertien jaar leegstaande schoolgebouw aan de Rubenslaan krijgt een nieuw leven, zo staat in een wijkbericht. De nieuwe huurder Kromme Rijn College gaat deze locatie opknappen en gereedmaken voor zogenoemd i-LaB! onderwijs. De buurt is bij de plannen betrokken.

Buurtprotest tegen sloop
Dat laatste is van belang, omdat bewoners zich de afgelopen jaren hebben ingespannen om sloop van het schoolgebouw te voorkomen. Zij vinden de school beeldbepalend voor hun naoorlogse Krommerijnwijk. Eerder had een groep bewoners een plan uitgewerkt om van de school een wooncomplex te maken, maar dat bleek onhaalbaar omdat de gemeente vasthield aan de onderwijsbestemming voor deze locatie. Toen de wethouder vervolgens aankondigde het verslonsde gebouw te willen slopen, richtte de buurt het Actiecomité Rubenslaan op om de sloop te voorkomen. Met succes, want in 2021 werden de sloopplannen ingetrokken.

Prikkelvrij onderwijs
Het Kromme Rijn College heeft haar hoofdgebouw op steenworp afstand van deze locatie. De school biedt onderwijs en ondersteuning aan kinderen die extra aandacht en specialistische begeleiding behoeven. In het te renoveren gebouw gaat ze haar i-LaB! concept vestigen dat nu tijdelijk op de Ramsesdreef zit. Deze onderwijsvorm biedt kinderen (vanaf groep 8) extra rust, ruimte en regelmaat in speciale prikkelvrije zones. Van daaruit kunnen leerlingen doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs.

EVA Architecten begeleidt de verbouwing, die wel voorziet in sloop en nieuwbouw van het bijgebouw. De oplevering staat gepland voor 2025.

Meer info over de (oorspronkelijke) stedebouwkundige opzet van de Krommerijnwijk in dit rapport uit 2006 gemaakt in opdracht van Gemeente Utrecht Afdeling Erfgoed.

Het veelbesproken leegstaande schoolgebouw in de Krommerijnwijk
Buurtprotest in 2020 met spandoek op het hek van de tegenover gelegen Kohnstammschool – Foto Het Utrechts Archief