Stamboom Zonstraat

Het was weer feest in de Zonstraat! Tot in de late uurtjes gingen jong en oud zingend in polonaise door de straat. Medeorganisator Annelies Potuyt glimt van trots: “Het was gewoon weer groots hoe we met elkaar dat unieke Zonstraatgevoel gevierd hebben.”

Homecoming
Op het straatfeest was speciale aandacht voor oud-bewoners. Via de campagne ‘homecoming’ hadden de huidige bewoners hun voorgangers – zover ze die nog konden achterhalen – opgetrommeld om langs te komen. Dat leverde bijzondere taferelen op. Oud-bewoners snuffelden rond in hun oude, inmiddels (grondig) verbouwde huizen en haalden herinneringen op aan hun tijd in de zonnigste straat van Utrecht.

Stamboom van de Zonstraat
Voor Arjen Boorsma, die in de oude hovenierswoning aan de andere kant van de Minstroom woont, bood het straatfeest een uitgelezen kans om een stamboom van de straat te maken. Hij had op een behangrol foto’s van alle huizen geplakt en in het steegje opgehangen met de vraag om namen van (oud)-bewoners erbij te schrijven. De feestvierders slaagden er in om van de meeste huizen de stamboom compleet te maken. En passant kwamen ook de anekdotes en herinneringen boven naar mate de avond vorderde …

Adresboek van Utrecht
Een eeuw geleden had een Arjen zich de moeite kunnen besparen, omdat de gemeente nauwgezet per adres bijhield wie er woonde inclusief het beroep. Op de zijgevel van Zonstraat 21 is een uittreksel van het zogenoemde Adresboek Utrecht (let op: groot bestand) afgebeeld. Daarop lees je bijvoorbeeld dat de bewoners van de Zonstraat destijds uiteenlopende beroepen hadden als seinwachter, orgelmaker, loopknecht, barbier busbode, bleeker en behanger. Een straat van ambachtslieden. Toen nog geen interim-managers, communicatiedeskundigen en loopbaancoaches …
De oude adresboeken zijn via het Utrechts Archief te bekijken. Wil je weten wie er begin vorige eeuw in je huis woonde? Klik hieronder op Jaargang 1922 (let op: groot bestand).

Bewoners maken de stamboom van de Zonstraat compleet
Initiatiefnemer Arjen bekijkt de stamboom – foto: Arnoud Wolff
Adresboek van Utrecht uit 1922 – Het Utrechts Archief