Veilig, vlot en vrolijk lopen in Oost

In Oost gaan veel straten op de schop. Het Ostadeplein, de Maliesingel en Park Oosterspoorbaan zijn al opnieuw ingericht, de Nachtegaalstraat en Oudwijkerdwarsstraat zijn bijna klaar, en voor de Burgemeester Reigerstraat, de Maliebaan, Biltstraat en de Platolaan worden de plannen bedacht of uitgewerkt. De grote gemene deler is het autoluw maken van de stad: Utrecht zet in op de fietser.

Aandacht voor de voetganger
Maar, hoe makkelijk kun je tussen alle fietsers en auto’s door Oost lopen, bijvoorbeeld naar school, werk, winkel of voor om een groen ommetje door de buurt? Buurtgenoten Ger Offringa en Harry Slot vinden dat de voetganger meer aandacht verdient en hebben een lokale afdeling van de Voetgangersvereniging opgericht: Voetgangersvereniging Utrecht Oost, afgekort VVUO.

Veilig, vlot en vrolijk
“We lopen zelf graag door de wijk, en als het kan naar de binnenstad of de andere kant op naar Maarschalkerweerd. Op sommige plekken krijgt de voetganger meer ruimte, zoals in de Nachtegaalstraat met die nieuwe, brede stoepen. Geweldig! Maar soms houdt een voetpad plots op, bijvoorbeeld bij de kruising Platolaan. We gaan herinrichtingsplannen letterlijk op de voet volgen, zowel bij het ontwerp, de inspraak en na oplevering. We willen dat ├ílle bewoners, dus ook ouderen, kinderen en minder validen, zich veilig, vlot en liefst vrolijk door de hele wijk kunnen bewegen.”

Verkeer botst in Oost
Ger en Harry kennen elkaar vanuit de Wijkraad Oost. Daar hielden zij zich bezig met verkeer in de wijk. De wijkraden zijn afgeschaft, maar de fervente lopers willen hun kennis en ervaring graag delen en blijven inzetten. “Verkeer in Oost is een spanningsveld. Enerzijds wonen, winkelen en werken hier 33.000 bewoners. Anderzijds is Oost een doorgangsgebied voor de ruim twintig duizend fietsers van Centraal Station naar Sciencepark, en de vele auto’s van snelweg naar binnenstad. En de straten zijn smal, de ruimte is schaars, dat kan botsen, letterlijk. En de wijk wordt sowieso drukker. De stad moet keuzes maken, wij willen daarbij helpen.”

Lokale afdeling
De VVUO is een (zeer) lokale afdeling van de landelijke voetgangersvereniging, waarom geen Utrechtse afdeling? “De belangenclubs voor de auto (ANWB) en fietser (Fietsersbond) bestaan al lang en zijn goed georganiseerd, zelfs op het niveau van de stad. Hulde daarvoor. De voetgangersvereniging bestaat echter pas sinds kort. Zij heeft al wel veel kennis van verkeersnormen en -standaarden, van belang bij het beoordelen van verkeersplannen. Daar gaat ze ons mee helpen. We beperken ons tot Oost, omdat we onze eigen wijk goed kennen en er hier veel gebeurt. Daar hebben we onze handen aan vol. Uiteraard staan we wel open voor contact en kennisuitwisseling met voetgangers elders in de stad.”

Lid worden
“We roepen bewoners die graag lopen op om lid te worden van de landelijke vereniging, dat kan via ons. Het is gratis, en verplicht tot niks. Leden ontvangen een nieuwsbrief, eerst een landelijke, later ook Oost-versie. Hoe meer leden, hoe sterker we staan richting beleidsmakers. Kijk op onze webpagina voor meer informatie. Via vvuoost@gmail.com zijn we bereikbaar, ook voor aanvraag gratis lidmaatschap.”

Lees het hele persbericht van VVUO

Foto: Ger Offringa en Harry Slot komen op voor het belang van de voetgangers in Oost – Arnoud Wolff