Colofon

De Oostkrant is opgericht in 2010 als onafhankelijke krant voor de Utrechtse wijk Oost. De activiteiten van de Oostkrant zijn ondergebracht in een stichting met een bestuur en onafhankelijke redactie, allemaal bewoners uit Oost. Opmaak, drukwerk en distributie zijn uitbesteed aan resp. Studio MichelAngela, AltijdDrukwerk en G. Touker. De Oostkrant is mogelijk door advertenties van ondernemers uit de wijk, een jaarlijkse bijdrage uit het gemeentelijke Initiatievenfonds en de hulp van vele vrijwilligers uit de wijk.

Bestuur
Anneke Ellerbroek (voorzitter)
Jessica van Geel (secretaris)
Michael Lohle (penningmeester)
Ger Offringa (adverteerders)

Redactie
Arnoud Wolff (hoofdredacteur)
Pauline Brenninkmeijer (facebook)
Michael Kars (beeldredacteur)
Azarja Gutter
Annemarie Reinders
Carel van den Tweel
Pieter Willemsen (podcasts)

Met medewerking van
Monique Biesaart (corrector)
Niels Bongers (illustrator)