Berthold Gunster

Langs deze weg wil ik een oproep doen aan alle ondernemers, bestuurders en bewoners van Oost. Deze oproep wil ik beginnen met twee recente kranten-berichten. Ten eerste: van alle aardbewoners zitten Nederlanders het meest in de auto. Gemiddeld zo’n 40 minuten per dag. Ten tweede: de filedruk in 2015 is in Nederland met meer dan 25% toegenomen. In de top 10 van grootste knelpunten staan twee wegen die zich tegen Oost aanschurken, de A28 bij Rijnsweerd en de A27 langs de hele oostrand van de stad.

Uit ervaring weet ik dat als je in de spits vanuit Oost via de Waterlinieweg de stad wilt verlaten, je vaak meer tijd nodig hebt om de stad uit te komen dan voor de rest van je reis. Twee kilometer kruipen. Oost. Zo vitaal als het centrum van het land is, zo stroperig is zijn verkeer. Een kloppend hart, dichtgeslibd met auto’s. Moet dat anders? Mij lijkt van wel. We zijn toch niet geboren om een groot deel van ons leven in de file te staan!?

Vandaar mijn oproep. Ik zou je willen vragen om te doen wat wij als Utrechtse onderneming met Omdenken – we zitten aan de Oudegracht naast het voormalige Tivoli – ook gedaan hebben: bij voorkeur personeel aannemen dat in Utrecht woont. Is dat moeilijk? Nee.

Integendeel. In onze stad wonen de meest briljante, creatieve, enthousiaste mensen. Hoogopgeleid. Ambitieus. Vakkundig. Op elk werk- en denkniveau. Onze medewerkers wonen dan ook, net als wijzelf, op een steenworpafstand van het werk. Met de fiets kunnen we dagelijks komen en gaan. Hoe dat is? Dat is geweldig! Aan het eind van de dag bij- voorbeeld blijft iedereen makkelijk even hangen. Voor een bezoek aan huisarts, school of ziekenhuis hoeft geen aparte vrije dag opgenomen te worden, informele contacten naast het werk ontstaan als vanzelfsprekend en – waar het allemaal om begonnen was – we leveren op deze manier een positieve bijdrage aan het verminderen van de filedruk in en rond de stad.

Natuurlijk is niet iedereen beleidsmaker. Dat realiseer ik me. Maar wat voor personeel aannemen geldt, gaat natuurlijk ook op voor solliciteren of een opleiding volgen. Kies bij voorkeur voor Utrecht. Waarom elke dag een stad verlaten waar het zo heerlijk toeven is?! Doe het desnoods uit eigenbelang. Elke dag als ik op de fiets over de Rubens- en Venuslaan naar mijn werk peddel en de eindeloze rij voortkruipende auto’s aanschouw, prijs ik me gelukkig met mijn relatief duizelingwekkende snelheid.

Berthold Gunster (1959) woont in de Krommerijnbuurt. Hij is grondlegger van Omdenken. Zijn gedachtegoed verspreidt hij als schrijver, spreker en theatermaker.

Deze column verscheen in de Oostkrant van juni 2016.