Saskia van Dokkum

Pak een topografische kaart en zoom een beetje uit boven onze wijk. Tussen Oost en Bunnik, Zeist en De Bilt ligt een smalle groene zone. Zoom wat verder uit en je ziet dat deze zone helemaal van het Kromme Rijn gebied doorloopt naar de Loosdrechtse Plassen. Doorsneden door de A28, Utrechtseweg en Biltse Rading. Desondanks is er volop natuur.

Ooit was er weinig aan de hand voor de reeën en de dassen aan de oostkant van Utrecht. Waterlinieforten en uitgestrekte landgoederen zoals Amelisweerd zorgden ervoor dat Oost niet vastgroeide aan de buurgemeenten en er voor de dieren leefruimte overbleef. Wegen waren nog geen onneembare barrières. Dat veranderde toen de A28 openging, de provinciale wegen drukker werden en projectontwikkelaars begerig keken naar zoveel open ruimte.  

Voor Utrechts Landschap aanleiding om zoveel mogelijk grond aan te kopen en te pleiten voor faunapassages om deze van elkaar afgesneden natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Het eerste ecoduct kregen we als het ware in de schoot geworpen toen de afslag Zeist-west al min of meer was aangelegd, maar zo omstreden was, dat ‘ie niet werd afgemaakt. Onder de A28 loopt nu een enorm brede ecopassage die volop gebruikt wordt door grote en kleinere dieren. De passages onder de Utrechtseweg en de Biltse Rading kostten meer moeite. Maar de aanhouder wint. Na vijfentwintig jaar is de kogel door de kerk en komen er ook tunnels onder deze wegen die samen met andere faunapassages een netwerk vormen dat dieren volop gebruiken. Het is fascinerend om de sporen te volgen van een das die voorzien is van een zendertje.

Ook minder bekende gebieden in de groene zone worden zo verbonden. Zoals landgoed Oostbroek, waar op een zonnige dag ringslangen zich opwarmen op de rand van een voormalige arm van de Kromme Rijn. Of landgoed Sandwijck, zo rustig dat er ook overdag nog wel eens ree te zien is of, met wat meer geluk, een das. Fiets naar de Hoogkampse Plas, een vogelparadijs aan de noordkant van de Biltse Rading achter fort Voordorp. Kijker mee! En besef: dit is allemaal onze achtertuin. Laten we daar samen goed voor zorgen en de natuur de ruimte geven.

Saskia van Dockum woont in Wilhelminaparkbuurt en is directeur-rentmeester bij Stichting Utrechts Landschap www.utrechtslandschap.nl  (ook voor wandelroutes)

Deze column verscheen in de Oostkrant van juni 2018