Kaalslag Kovelaarstraat

Een straat zo klein, dat hij in je hand past, zo staat op een zijgevel van de Kovelaarstraat geschreven. Het is een regel uit een gedicht van bewoner en stadsdichter Hanneke van Eijken. Maar een projectontwikkelaar heeft hier grote plannen. Aan het eind van het zijstraatje achter begraafplaats Kovelswade ligt een bosperceel dat doorloopt tot aan het spoor van de sneltram richting Uithof. Lág, beter gezegd, want de meeste bomen zijn inmiddels gekapt, tot woede van de straat.

Bewoners buitenspel
Bewoonster Roos Goverde deed tegenover Telegraafjournalist Eric Roeske haar beklag over de gang van zaken. Het perceel was ooit bestemd als dodenakker, dus de projectontwikkelaar moet langs de gemeenteraad voor een wijziging van de bestemming om hier woningbouw te mogen realiseren. Maar volgens Roos is in het rapport dat na alle inspraak is opgesteld, de inbreng van bewoners sterk verwaterd. “De schrijver vaart klakkeloos op de rapportage van de projectontwikkelaar.”

Politie grijpt in
Straatgenoten namen jurist Kees van Oosten in de arm. Volgens hem zit de gemeente scheef: “Er is helemaal nog geen bouwvergunning, dus die kapvergunning had nooit mogen worden afgegeven.” Iets wat de gemeentewoordvoerder bij navraag overigens erkent. Ondanks alle protesten en lopende bezwaarprocedures heeft de projectontwikkelaar de bomen doodleuk door een hovenier laten rooien. Op een paar na, want Roos wist door snel de politie in te schakelen verdere kap te voorkomen.

Groene verbinding verbroken
Volgens Roos zijn de gevolgen groot: “Dit bosperceel vormde een ecologische verbinding tussen Park Oosterspoorbaan en Maarschalkerweerd. Als straks hier ook nog huizen gebouwd worden, is de verbinding stad-buitengebied voor fauna en flora verbroken. Terwijl de gemeente in haar recente strategische ruimtevisie juist inzet op dit soort groene verbindingen om de stad leefbaar te houden. Waarom gaat de gemeente dan zo makkelijk mee in de plannen van deze projectontwikkelaar?”

Meer of minder bomen in de stad?
Opmerkelijk is dat de wethouder onlangs een evaluatie van het bomenbeleid en de handhaving op illegale bomenkap naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin staat dat projectontwikkelaars in onze stad veel te makkelijk toestemming krijgen om bomen te kappen. Hopelijk pakken de raadsleden dit snel op, want de doelstelling om juist méér bomen in de stad te krijgen komt met deze praktijken niet dichterbij.

Update: de projectontwikkelaar laat per brief weten dat ze kappen met kappen tot na het broedseizoen (31 augustus).

Foto: Bewoner Roos Goverde strijdt tegen kaalslag van de Kovelaarstraat – Eric Roeske