Update Maliebaanplan

De 162 reacties van bewoners en ondernemers op de plannen voor de Maliebaan hebben tot een beperkt aantal aanpassingen geleid. Deze aanpassingen en de reactienota, waarin alle opmerkingen zijn opgetekend, zijn doorgestuurd naar de gemeenteraad. Die gaat binnenkort wikken en beschikken, wanneer is nog niet bekend.

Nieuwe parkeerplekken
Het aantal parkeerplekken rondom de Maliebaan zou in de eerste voorstellen van 350 teruggebracht worden naar 311 om snelheidsremmende (groene) doorsteken te kunnen maken. De reductie blijft beperkt tot 332, omdat ruimte is gevonden aan de noordkant waar aan beide zijdes nieuwe parkeerstroken komen, zie foto. Dit gaat wel ten koste van het groen langs de spoorbaan en van de Maliebaan zelf. De raad mag afwegen of dit het gewenste groene ommetje Oosterspoorbaan – Maliebaan – Hogelandsepark – Wilhelminapark in de weg gaat zitten. Er is vooralsnog geen geld voor een groenere inrichting van de rotonde bij de Snellenlaan.

Zorgen om sluipverkeer
Bewoners van Wolter Heukelslaan (langs de spoorbaan) hebben zorgen dat afsluiting van de middenbaan tot sluipverkeer door hun straat leidt. Het projectteam heeft daarop toegezegd de inrit vanaf de Museumlaan dermate onaantrekkelijk te maken, dat verkeer ergens anders heen zal sluipen. Slecht nieuws voor bewoners aan het verderop gelegen Wilhelminapark?

Geen scheiding fietser en voetganger
Verder zijn er behalve tekstuele aanscherpingen weinig aanpassingen te bespeuren. Wel is duidelijker gemaakt dat de middenbaan – de promenade – een voetgangersgebied wordt waar ‘fietsen officieel is toegestaan’, zoals ook het geval is in het Wilhelminapark. Brom-, snor- en snelfietsen (pedelecs) worden er geweerd. Er komt vooralsnog geen markering die voetgangers en fietsers scheidt.

Autovrije middenbaan, geen stoplichten
De plannen die nu voorliggen bij de gemeenteraad (kosten ca €5 miljoen inclusief vervangen riolering) voorzien onveranderd in een autovrije middenbaan, waarbij auto’s en vrachtverkeer alleen nog via de ventwegen rijden met een maximumsnelheid 30 km/u. Op de kruising met de Nachtegaal- en Reigerstraat verdwijnen de stoplichten en wordt er een middeneiland aangelegd met bomen. Met het verwijderen van overtollig asfalt en twee van de vier halfverharde paden, komt er meer ruimte voor groen.

Lees het raadsvoorstel inclusief samenvatting;
Lees alle reacties uit de buurt;

Foto: plan voor de noordkant van de Maliebaan met extra parkeerplekken (rode ovaal)